Internette genişbantın neresindeyiz? « Musa Savaş

Arşivler

Internette genişbantın neresindeyiz?

Genişbantı kısaca daha hızlı internet erişimi olarak tanımlayabiliriz. ADSL’in ülkemizde yaygınlaşması ile son kullanıcının da etkin bir şekilde kullanmaya başladığı genişbantta ülke olarak ne durumdayız?

Bu sorunun cevabını merak ederken, ağ teknolojileri konusunda uzman ve ürettiği ürünlerle dünya lideri olan Cisco’nun IDC’ye hazırlattığı “Türkiye’de Geniş Bant İnternet Araştırması” isimli çalışma elimize geldi. Türkiye’deki genişbant pazarının boyutlarını ortaya koymak amacıyla ilki Haziran 2006, ikincisi ise Aralık 2006’da gerçekleştirilen Cisco Genişbant Internet Araştırması ile Türkiye’nin genişbant konusundaki resmi çekiliyor. Bu resimde firmaların gerçekçi bir gelecek planı hazırlamalarını kolaylaştırıyor. Segment, bant genişliği, teknoloji platformu, aylık abone ücreti ve abone dağılımına göre ölçülen araştırma her altı ayda bir aynı yöntem kullanılarak yapılıyor.

Ülkemizde genişbant bağlantının çok hızlı bir gelişim gösterdiğini vurgulayan araştırmaya göre Haziran 2006’da genişbant bağlantıların yüzde 96,4’ü 256Kb ve daha düşük bağlantıya sahipken 2006 Aralık’da kullanıcıların yüzde 97,6’sı 512Kb’den daha yüksek hızlarda bağlanmaya başlamış.

Aynı araştırmaya göre kurumsal genişbant bağlantıların yüzde 88.4’ünü küçük işletmeler (1-48 çalışan) tarafından kullanılıyor. Orta boy işletmelerin (50-249 çalışan) oranı yüzde 9,7 ve büyük işletmelerin (250+ çalışan) payı ise yüzde 1,9.

Araştırma ayrıca önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki genişbant erişimin nasıl bir evrim geçireceğini de gözler önüne seriyor. Türkiye’nin yeni nesil genişbant erişimi için, çok hızlı, üzerinde interaktif ve ticari televizyon yayıncılığı gerçekleştirilebilecek kapasiteye sahip, evlere kadar uzanan fiber optik yatırımının ve yaygın Metro Ethernet talebinin artacağını gösteriyor. Tüm dünyada hızla yaygınlaşan Metro Ethernet temelli genişbant uygulamalarının önümüzdeki 3-5 yıllık sürede ADSL teknolojisin yerini alması bekleniyor.

Dünyada genişbant ne durumda diye bakacak olursak, önümüze şöyle bir resim çıkıyor. Dünyadaki genişbant abone sayısının 2006 ve 2010 yılları arasında yüzde 16.2 oranında büyüyeceğini gösteriyor. 2006 yılında yaklaşık 310 milyona ulaşan abone sayısının 2010 yılında 560 milyon olması bekleniyor. Bu oranın önümüzdeki yıllarda yükselmesindeki sebepler nelerdir diye bakacak olursak karşımıza iki kriter çıkıyor. Birincisi, genişbant internetin tüm dünya çapında iletişim altyapısının en temel parçası olarak ön plana çıkması. İkincisi ise, toplumların birbirleri ile daha fazla iletişim kurmasında genişbant iletişimin önemli katkısının olması.

(Bu yazının bir kısmı 8 Temmuz 2007 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)

Bir Cevap Yazın