Dünya Telekomünikasyon Günü

18 Aralık 2012 0 Yazar: Musa Savaş

Ülkemizde her şeyin kutlanan bir günü var. Dolayısıyla son yılların popüler sektörü telekomun da kutlanacak günü var. 17 Mayıs’ın Dünya Telekomünikasyon Günü olduğunu biliyor musunuz?

Neden 17 Mayıs? 17 Mayıs, merkezi Cenevre olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)’nin kuruluş günü. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin kuruluş tarihi ise 1865. Bu sebeplerden dolayı 17 Mayıs tüm dünyanın yanı sıra Türkiye’de de Dünya Telekomünikasyon Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nün amacı bütün topluma internet ile birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim (ICT) teknolojileri hakkında bilinci ve kullanımının artırılmasını sağlamak.

Telekomünikasyonun bağlı olduğu ve yeni ismi bir hayli uzun olan ama herkesin kısaca Ulaştırma Bakanlığı olarak andığı bakanlığımız, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 yılı için Telekomünikasyon ve Bilişim alanında 160 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştir. 2012 yılında olduğumuza göre kalan 11 yıllık sürede söz konusu 160 milyar dolarlık bu hedefe ulaşılabilmesi için sektörün 7-8 kat daha büyümesi gerekiyor. Bu mümkün mü derseniz kişisel yorumum “çok zor ama imkansız değil” şeklindedir. Bu hedefin gerçekleşmesi için bu sektördeki sivil toplum örgütlerine daha fazla inisiyatif verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim sektör şirketlerinin kurumsal olarak üye olduğu iki sivil toplum örgütü var. Bunlar Telkoder ve TÜTED (Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği). TÜTED, sektörü ilgilendiren problemlerin çözümünde Telkoder’e göre daha uzlaşmacı bir tavır sergiliyor. TUTED Başkanı Adil Müftüoğlu bakanlığın koyduğu hedef konusunda şunları söylüyor: “TÜTED olarak, bizlerin de çabası, bakanlığımızın koyduğu hedefe ulaşabilmek için elimizden gelen katkıyı sağlamak yönündedir. Ayrıca, geçtiğimiz beş yıllık süreç zarfında oldukça büyüme kaydedilen telekomünikasyon sektöründe, şehir ve kırsal alanda bilgi teknolojilerinin kullanım oranlarının artırılmasına katkıda bulunarak kadın ve erkek ile farklı yaş gruplarındaki insanların internet, sabit ve mobil katılımcı penetrasyon oranlarını yükseltmeyi amaçlamaktayız.”

Geçtiğimiz yılki Dünya Telekomünikasyon Günü etkinliklerinin organizasyonunu TÜTED yapmıştı. 2011’de tüm dünyada etkinlikler “Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Kırsalda Daha İyi bir Yaşam” temasını konu almıştı. Bu seneki etkinliklerin tüm dünyadaki teması “Bilişim Sektöründe Kadınların Yeri ve Etkisi”. TÜTED bu yılki etkinliklerin organizasyonu için Bilgi ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yeniden görevlendirildi. Etkinlikler 17 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak. Kimler mi katılacak? Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM. BTK Kurul Başkanı Dr. Tayfun Acarer. Ayrıca etkinlikte mobil telekomünikasyon alanının üç büyük operatörü Avea, Turkcell ve Vodafone’un yanı sıra Türk Telekom ve Türksat’tan temsilcilerin katılacağı ortak panelin yanı sıra STK temsilcilerinin ortak katılımıyla bir panel düzenlenecek. Operatörler panelinin moderatörlüğünü Deniz Yanık (BTK Kurum Başkan Yardımcısı) üstlenecek. STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek panel ise Elif Özdemir (Yetkilendirme Dairesi Başkanı) tarafından yönetilecek.

Sektördeki profesyonellerin takip etmesi gerektiğini düşündüğümüz bir etkinlik olacak.

(Bu yazının bir kısmı 13 Mayıs 2012 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)