Category : SİZDEN GELENLER

Turkcell 1Ç’21 Sonuçları ve Analizi

Turkcell 1Ç’20 ile birlikte raporlama yapısında değişikliğe gidiyor. Bu değişikliğin temel sebebi, başlıca iş birimlerinin faaliyet alanlarının iş hacimlerindeki ve müşteri tabanlarındaki değişimlerden kaynaklandı. Bu kapsamda finansal birimler “Techfin” bölümü altında, Dijital iş Servisleri “Turkcell Türkiye” bölümü altında, Perakende satış faaliyetleri ise “Diğer” bölümü altında raporlanmaya başlandı. Aşağıda raporlama bölümleri ve kapsamları detaylı olarak görülebilir.

DEVAMINI OKU

Türk Telekom 4Ç’20/YS’20 Sonuçları ve Analizi

Başlamadan önce 4Ç’20 telekonferansı sunumunun dizgi ve grafik olarak daha önceki çeyreklerdeki sunumlara kıyasla daha karmaşık ve anlaşılması zor olduğunu düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse aradıklarımı bulmak konunda epey zorlandığımı ifade etmeliyim.

DEVAMINI OKU

Turkcell 4Ç’20/YS’20 Sonuçları ve Analizi

Tahmin edilemezliklerle dolu, yeni iş modellerinin ve dijitalleşmenin zorunlu olarak hızlanan yolculuğuna hız vermek zorunda kaldığı, endişe ve umutlarla dolu 2020 yılını geride bıraktık. 4Ç’20’de, bu yılın önceki çeyreklerinde de olduğu gibi dijitalleşme, dijital servislerin, dijital iş servislerinin ve klasik telekom faaliyetleri harici faaliyetlerin ne kadar değerli ve faydalı olduğunu tekrar gördük. Klasik telekom faaliyetlerine odaklanmış olan telco’lar yalnızca klasik telekom faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerini büyütmede ve bu büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda zorluk çekmekle birlikte özellikle içerisinde bulunduğumuz dönemin ortaya çıkartmış olduğu fırsatları da değerlendirememektedir. Bu aşamada, Turkcell’in ve Türk Telekom’un geçmiş dönemden itibaren odak noktalarını klasik telekom faaliyetlerinden, yatay ve dikey yeni faaliyet alanlarına doğru çeşitlendirip geliştirmesi belki geçmiş dönemlerde pek anlaşılamamış olabilir hatta yatırımcıların nezdinde şaşırılmış operasyonlar olabilir ancak bugün pandeminin getirdiği zorunlu etkiler bu stratejilerin ne kadar doğru ve gelecekle ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor.

DEVAMINI OKU

Fiber Homepass – Fiber Abone Oranı konusunda Türk Telekom nerede yanlış yapıyor?

Yazıya geçmeden önce yazıda geçen söz konusu kavram ve terimlere aşina olmayanlar için bu ufak kısma bakmak faydalı olacaktır.
-Modülasyon: Telekomünikasyon altyapılarında iletilecek sinyalin işlenme türüdür. Çeşitli modülasyonlar çeşitli özelliklere sahiptir ve çeşitli performanslar gösterirler.
-Fiber Erişim Altyapısı: Telekomünikasyon altyapılarında fiber internet hizmeti verilebilmesi için gerekli olan altyapı türlerini ifade eder.
-Fiber Homepass: Fiber erişim sistemlerine bağlı hane sayısını, daha basit bir tabirle fiber internet kullanabilecek olan hane sayısını ifade eder.
-Penetrasyon: Hanehalkı veya hane bazlı olarak hesaplanabilen yaygınlık oranı verisidir. Örneğin Türkiye’de hane halkı bazlı sabit internet penetrasyonu %64’tür yani ülkemizdeki her hanede ortalama 3,4 kişi yaşadığı varsayılırsa sabit internet kullanan hanelerin tüm hanelere oranı %64’tür.
-Bina ankastresi: Sokaktan gelen bakır telefon kablolarının bina içerisindeki bakır telefon kablolarıyla birleştirildiği, genellikle bina girişlerinde bulunan telekomünikasyon altyapısı teçhizatıdır.
-Saha Dolabı: Telekomünikasyon altyapılarında bölgelere hizmet veren, içlerinde istenilen hizmetlerin sunulmasını sağlayacak teçhizatların bulunduğu genellikle sokaklarda bulunan dolapları ifade eder.
-Lokal Hat: Telekomünikasyon altyapılarında saha dolapları ile binalar arasında irtibatı sağlayan hatları ifade eder.
-Enterferans: İnternet hizmetinin iletildiği lokal hatlar üzerinde kullanım yoğunluğuna bağlı olarak değişebilen ve sinyal kalitesini ve şebeke performansını olumsuz etkileyen fiziksel etkisi ifade eder.

DEVAMINI OKU

Turkcell 3Ç’20 Sonuçları ve Analizi

Bir çeyreği daha geride bıraktık. Turkcell’de 3.Çeyreğe bir önceki çeyrekte de olduğu gibi, Turkcell’in stratejisinin 3 ana kolu olan Dijital Servisler, Dijital İş Çözümleri ve Fin-Tech alanlarındaki gelişmeler damga vurdu.

DEVAMINI OKU

Türk Telekom 3Ç’20 Sonuçları ve Analizi

2020 yılının 3.çeyreğini de tamamlamış olduk. Öncelikle bu çeyrek Ümit Önal’ın takımının 4.çeyreği olması sebebiyle aynı zamanda bir yıllık karne niteliği de taşımakta. Daha önceki çeyreklerde de gördüğümüz, Türk Telekom’un stratejisine bağlılığının olumlu etkileri bu çeyrekte artan dijitalleşmenin ve gelişen zorlu şartların etkisiyle daha net şekilde görülmekte, tekrar etmekte fayda var, Türk Telekom sıradan bir telco değil, elbette izleyeceği yol da sıradan bir telco gibi olamaz. Türk Telekom’a 4 sene önce yeni bir kader çizildi ve artık başarılı olmak için başka bir şans yok. Aşağıda da detaylıca sonuçları verilmiş olan iştiraklerin performansları tüm bu gerçekleri sert bir şekilde önümüze koyuyor. Ümit Önal’ın takımının da aynı yolu takip ediyor olması hem Türk Telekom hem de Ümit Önal ve takımı için büyük bir şans.

DEVAMINI OKU

Turkcell 2Ç Sonuçları ve Analizi

Haziran ayının sonunda Covid-19 pandemisinin gölgesinde tamamlanan 2.Çeyrek Turkcell için ayrı bir anlam taşımakta. Elbette 2.Çeyrek Covid-19 Pandemisi’nin etkileri sebebiyle tüm telco’lar için özel olsa da Turkcell burada, senelerdir dijitalleşmeye ve dijital iş segmentine yaptığı yatırımlar sebebiyle özellikle ayrışmakta. Tüm ekonomi dünyasında bu dönemde sıkça dile getirildiği gibi pandemi sürecinde dünya zorunlu olarak hızlanan bir dijitalleşme sürecine girdi ve bu süreç bize bir kez daha “dijitalleşme” kavramının toplantı ve konferanslarda üst düzey yöneticilerin söyledikleri havalı bir kavramdan ibaret olmadığını, hayatımıza ve şirket bilançolarına ciddi biçimde dokunduğunu göstermiş oldu.

DEVAMINI OKU

Türk Telekom 2Ç’20 Sonuçları ve Analizi

Başta ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 Pandemisi’nin etkilerinin tam anlamıyla görüldüğü bir çeyreği tamamlamış bulunuyoruz. Her ne kadar pandeminin ülkemizde etkilerinin görülmesi 1. çeyreğin son iki haftasını yakalamışsa da nisan ayını takip eden ayarlarda artan vakalar ve pandemiye karşın alınan sosyal kısıtlamalar ile önlemlerin bu aylarda gerçekleştirilmiş olması sektörün öncelikleri ve yönelimi üzerinde belirleyici bir etki oluşturmuştur. Alınan korunma önlemleri sayesinde 2.çeyrekte elverişsiz kur ortamına rağmen net karda geçen senenin bir önceki çeyreğine kıyasla %125’lik bir artış meydana geldi. Ayrıca finansallar açısında bakmaya devam edersek bu çeyrekte büyümenin lokomotifinin sabit genişbant kolu olduğu rahatlıkla söylenebilir, ayrıca dijital kanalların kullanımın artmış olmasını getirdiği faaliyet giderlerindeki düşüş göz ardı edilemez, bu gelişmelerin sebebi ise pandemi ve azalan mobilite.

DEVAMINI OKU
EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish