EHABS ihalesi neden şimdi yapılmamalı? @tcudhb @Turk_Telekom @Turkcell @VodafoneTR @Avea

9 Haziran 2015 3 Yazar: Musa Savaş

İletişim altyapısı bir ülkenin gelişmesi kadar stratejik açıdan da önemli bileşenlerinden birisidir. Türkiye’de şu anda Turkcell, Vodafone ve Avea olarak üç büyük GSM şirketi ile Türk Telekom bu stratejik altyapının neredeyse tamamına yakın yükünü omuzlamış durumdalar.

Çok ciddi regülasyonlar ile denetlenen iletişim sektöründe Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı bir alt kurum olan Haberleşme Genel Müdürlüğü vizyonunu kendi internet sayfasında şu şekilde tanımlıyor; “Haberleşme hizmetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm kullanıcılar için; kaliteli, dengeli, güvenli, çevreye duyarlı, eşit, rekabete açık ve ekonomik olarak üretilmesini sağlamaktır.”

Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün bu görevi çerçevesinde Türkiye’de iletişim için mevcut tüm altyapının yönetildiği bir yazılım platformu oluşturmak üzere Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) olarak adlandırdığı bir projeye sahip.

Bu proje birden fazla kamu ve özel sektör kuruluşunu tek çerçevede birleştirdiği için uzmanlar tarafından kritik, stratejik ve zor bir proje olarak tanımlıyor. Bu sebeple olsa ki daha önce iki kez ihalesi ertelenmişti.

Biz 5 Haziran 2015 Cuma günü “Bir tuhaf EHABS ihalesi!” başlıklı yazımızda bu ihalenin 7 Haziran Genel Seçimlerini takip eden Perşembe günü yani 11 Haziran’da gerçekleştirileceğini yazmıştık. Sektöre ve konuya yabancı olmayanlar için şaşılacak bir durum değil. Ancak ihalenin biraz detaylarına girince pek de hoş kokular gelmediğine dair düşüncelerimizin doğmasına engel olamıyoruz.

Öncelikle Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde bir araştırma yaparak EHABS ihalesinin şartnamesine ulaşmak mümkün. Şartnamenin teknik dosyasını okuyan ve bu konulara biraz hakim birisi rahatlıkla dokümanların detay seviyesinin belli ürünleri ve çözümleri ve dolayısı ile belli bir firma için bu ihalenin adreslendiğini görebilir.

İsminin gizli kalmasını isteyen ve ilgili kurumla yakın ilişkilere sahip bir uzman; “İhalenin seçimlerin hemen ardında yapılıyor olması bizleri düşündürüyor” diyerek görüşlerini bizimle paylaştı.

Gözden kaçmaması gereken bir diğer nokta da bu ölçekte gerçekleşecek bir projenin temellerinin nasıl kurulacağı zira ara katmanları teşkil edecek donanımlardan ziyade temelde yer alacak olan veritabanı sistemi geri dönülemez şekilde bu sürecin bir parçası haline gelecek. Bu sistemin sahibi EHABS’a bağlı tüm yapıların ilerleyen dönemlerde nasıl şekilleneceğine dair kriterleri belirleyecektir.

Bu şaibeler içinde bu ihalenin gerçekleştirilmesi ne kadar sağlıklı olur bilinemez. Ancak ortaya konulan iddialar ve söylemler göz önüne alınırsa Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün şaibeleri ortadan kaldırmak için ihaleye teklif veren firmaların isimlerini ve özellikle hangilerinin teknik şartname koşullarını sağlayabildiğini açıklaması doğru olacaktır.