Arşivler

Türkiye’de yasal elektronik para dönemi başladı

2015’de Hayatımızdaki değişikliklerden birisi de, “elektronik para” olacak. Biliyorum, bu yeni değil diyenleriniz var ama Türkiye’de “yasal” hale gelmesi yeni bir şey. Daha doğrusu “güvenli” hale […]

4G ihalesi yaklaşırken, son durum...

Ankara kulisleri siyasetle uğraşa dursun, Telekom sektörünün gündeminde çok önemli bir ihale var. 26 ağustosta yapılması beklenen 4G ihalesi, sektör açısından yeni eşik. Kısaca hatırlatalım; IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) hizmet ve altyapılarına ilişkin mobil elektronik haberleşme şebekesi kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve yetkilendirme süresi sonunda BTK ya da göstereceği bir kuruluşa çalışır vaziyette ve bedelsiz […]

Telekomda asıl kavga şimdi başlayacak

Telekom sektörü için neredeyse milat olarak ilan edilen 9 ve 10 Mayıs günleri öncesi “3. Telekomünikasyon Zirvesi” yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önderliğinde Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (Telkoder) tarafından düzenlenen bu zirveyi önemli kılansa içeriğiydi. Zirve; şehiriçi görüşmelerin yeni işletmecilere açılması, sabit numara taşınabilirliği uygulamasının başlatılması, üçüncü nesil (3N) GSM ruhsatlarının verilmesi ve Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) ikincil düzenlemelerinin yürürlüğe konması gibi konuları içeriyordu. […]

Bilişimde 11 ana trend

Bilişim sektörü tüm dünyada bilgi teknolojileriyle, iletişim kategorilerini birleştirerek yepyeni bir kimliğe bürünüyor. Bu yeni oluşum er geç ülkemize de yansıyacaktı. Fakat İnterpro’nun her yıl yaptığı BT’nin ilk 100 firması araştırması bu yıl Bilişim 500’e dönüşerek yukarıda bahsettiğimiz oluşumu çok erkenden ülkemize taşıdı. Neden erken olduğunu düşündüğümü soracak olursanız size birden çok sebep sayabilirim. Fakat en önemli sebep olarak Türk Telekom’un iletişimdeki tekelci yapısını örnek verebilirim. Tekel olan bir sektörde sıralama araştırması yapmak ne derece mantıklı olur. Bu ana gerekçeden ötürü Bilişim 500’ün biraz erkenden ülkemize taşındığını düşünüyorum. Türk Telekom’un parçalanması veya satılması beklenemez miydi? […]

Türk Telekom’un yeni tarifesi açıklandı

Türk Telekom geçtiğimiz 20 Temmuz 2007 günü bir tarife açıkladı. % 16 indirim şeklinde sunulan bu tarife, 2004 tarifesine oranla uzun mesafede indirim, şehir içi ve sabit ücretlerde zam anlamına geliyor. […]

İndirim mi, bindirim mi, yoksa diyeti mi?

Konumuz Türk Telekom. Özelleştirmeye karşı değil bilakis taraftarım. Dolayısı ile Türk Telekom’un özelleştirilmesini tartışmıyorum. Fakat 1 Mart 2007’den itibaren geçerli olacak zamlar kafamı karıştırdı.

Önce bir durum tesbiti yapalım. Türk Telekom 1 Mart 2007’den geçerli olmak üzere bir fiyat tarifesi açıkladı ve bunu Telekomünikasyon Kurumu’nun onayına sundu. Bunlar normal süreçler. Normal olmayan ise açıklanan fiyat […]