Telekomda asıl kavga şimdi başlayacak

25 Ağustos 2011 0 Yazar: Musa Savaş

Telekom sektörü için neredeyse milat olarak ilan edilen 9 ve 10 Mayıs günleri öncesi “3. Telekomünikasyon Zirvesi” yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önderliğinde Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (Telkoder) tarafından düzenlenen bu zirveyi önemli kılansa içeriğiydi. Zirve; şehiriçi görüşmelerin yeni işletmecilere açılması, sabit numara taşınabilirliği uygulamasının başlatılması, üçüncü nesil (3N) GSM ruhsatlarının verilmesi ve Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) ikincil düzenlemelerinin yürürlüğe konması gibi konuları içeriyordu.

Zirveye katılanları dört grupta toplayabiliriz. Birinci gruba Telkoder ve üyelerini koyabiliriz. İkinci grup BTK, üçüncü grup Türk Telekom, son olarak da Ulaştırma Bakanlığı… Birinci grubu temsilen Telkoder Başkanı Yusuf Ata Arıak şunları talep etti:

1.Yeni sabit hat işletmecileri, Türk Telekom’la yasal olarak aynı haklara sahip olmalıdır. Bu eşitliğin bütün ilişkilerde göz önünde tutulması gerekir.

2.Türk Telekom ve cep telefonu işletmecileri, yeni işletmecileri daha güvenilir ve eşit olarak görmeli ve bu eşitliğe uygun hareket etmelidir.

3.BTK’nın yeni sabit hat işletmeciliğininönünün açılmasını sağlaması ve yeni sabit hat işletmecilerini bu alanda rekabet oluşana kadar koruması beklenmektedir.

4.Türkiye’de düşme eğilimi gösteren sabit telefon trafiğinin yeniden yükselişe geçmesi için sabit hat pazarının rekabete açılması ve rekabete aykırı davranışların önlenmesi gerekir.

İkinci grubu temsilen BTK Başkanı Tayfun Acarer, şu şekilde anladığımız bir cevap verdi: “10 Mayıs’tan itibaren kıt kaynak kullanmak istemeyen (yani numara tahsisi istemeyen) alternatif telekom operatörleri şehiriçi hizmet verebilecek. Kıt kaynak kullanmak isteyenlerinse bir süre daha beklemesi gerekecek.” Bunun bizce anlamı şöyle: “Telefon nu-maraları kıt kaynaktır. Şu an bunların tekeli Türk Telekom’dur. Biz Türk Telekom’la görüşme halindeyiz. Ondan bazı numaraları alıp sabit hat hizmeti vermek isteyen işletmecilere vereceğiz. Fakat daha henüz alamadık.”

İsterseniz biraz daha açayım. Mobil operatörlere tahsis edilmiş belli alan numaraları vardır. Örneğin 53x ile başlayan mobil numaralar Turkcell’in 54x ile başlayanlar Vodafone’un, 50x ve 55x ile başlayanlarsa Avea’nındır. Siz numaranızı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Fakat 53x ile başlayan bir numara alacaksanız ilk gitmeniz gereken yer Turkcell’dir. Buna benzer bir yapının sabit hat operatörlerinde de kurulması gerekiyor. Fakat zamanında tüm numaralar Türk Telekom’a verildiği için şimdi nasıl ve hangi metodolojiyle alınacağı konusunda kafalar biraz karışık.

Zirveyi tek paragrafta şöyle özetleyebiliriz: Telkoder istedi. BTK “Vereceğiz” dedi. Türk Telekom, “BTK vereceğine göre benim verecek bir şeyim yok” havasındaydı. Ulaştırma Bakanı ise salonda gürültü eden çocuklarına öteki odadan seslenen baba edasıyla “Beni oraya getirmeyin” dedi. Biz tüketiciler açısından bakacak olursak, 10 Mayıs’tan itibaren şehiriçi görüşmelerimizde alternatif telekom operatörleri üzerinden yapabilmemiz gerekiyor. Yapabilecek miyiz? Bekleyip göreceğiz.

(Bu yazının bir kısmı 26 Nisan 2009 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)