Amatör bir mümin olmaktansa…

Amatör bir mümin olmaktansa…

15 Eylül 2018 0 Yazar: Musa Savaş

Herkes (a)sosyal medyada salaklık vecibelerini yerine getirmekle meşgul. Ya siz?.. Yoksa; ikiyüzlülük içinde en ideal ibadetinizi yapıp, samimiyet içinde en büyük günahı işleyenlerden misiniz?

Unutmadan…

“Allah’ım, şikayetçiyim o ibadetten ki beni senin önünde gurura iter. Allah’ım, kutsarım o günahları ki beni senin önünde boyun büktürür.” der; Fars şâir ve İslam âlimi Şeyh Sadi-i Şirazi.

Ben mi?..

Amatör bir mümin olmaktansa… Profesyonel bir mücrim olmaya çalışıyorum.