Türk Telekom’da yeniden yapılanma

26 Ocak 2011 0 Yazar: Musa Savaş

Dünyanın 13. büyük sabit operatörü olan Türk Telekom’da 24 Mart’ta bir tebliğ yayınlandı. Bu tebliğin yayınından beri tüm Türk Telekom çalışanları bir hayli rahatsız.

Ne diyor bu tebliğ? “…mevcut çalışanlarımızdan yaşlılık aylığına/emekliliğe hak kazanmış olanlar ile 2008 yılı içerisinde yaşlılık aylığına/emekliliğe hak kazanacak çalışanlarımızın, her türlü kanuni ve akdi haklarının ödenmesi suretiyle iş sözleşmelerinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.” Bunları derken de Türk Telekom Yönetim Kurulunun Şubat sonunda aldığı “Şirketimizin yeniden yapılanma kapsamında oluşturulan organizasyon yapısı, görev, yetki ve sorumluluklar ile norm kadro sayısının belirlenmiş olması…” kararına atıfta bulunarak çalışan sayısının belirlenen norm kadro sayısına indirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yönetim tarafında bunlar olurken, bir taşın durgun suda oluşturduğu halkalar misali çalışanlara yansıması ise tabii ki çok daha farklı ve şiddetli oldu. En çok söylenen ve çalışanlar arasında kabul gören kanaat; eğitim durumu üniversite seviyesinde olmayan tüm personelin gönderileceği yönünde şekillendi. Bu durumda olduğu düşünülen eleman sayısının ise 5.500 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Biz tabii ki kimsenin işini kaybetmesini istemeyiz. Fakat olayın bir de rakamsal boyutuna baktığımızda ortaya sempati ile bakılmayacak rakamlar çıkıyor. Diğer parametreleri bir kenara bırakıp, Telekom firmaları değerlendirilirken kullanılan parametrelerden bir olan çalışan başına gelir kavramını tek başına ele aldığımızda karşımıza çıkan tabloya bir bakın. Deutsche Telekom’un 2006 geliri 60 milyar Euro. Çalışan sayısı 244.000. Çalışan başına geliri 250.000 Euro yani 500.000 YTL. Türk Telekom’un geliri ortalama 3,5 milyar Euro. Çalışan sayısı yaklaşık 37.000. Çalışan başına geliri 100.000 Euro yani yuvarlarsak 200.000 YTL. Bu eleman sayısı ile 9 milyar Euro gelir sağlaması lazım ki Deutsche Telekom’un seviyesine çıkabilsin. Tabii ki bu sırada Deutsche Telekom önümüzdeki üç yıl içinde çalışanlarının yüzde 13’ünü işten çıkarma yönünde aldığı kararını uygulamazsa. Evet yanlış okumadınız. Deutsche Telekom önümüzdeki üç yıl içinde çalışanlarının yüzde 13’ünü yani 32.000 kişiyi işten çıkaracak. Bunun karşılığında 3 milyar Euro’ya yakın bir ödeme yapacak. Şayet çıkarılan elemanlardan sonra da aynı gelir düzeyini korursa çalışan başına geliri 285.000 Euro yani 570.000 YTL olacak. Peki Türk Telekom’da işten çıkarma sonrası nasıl bir durum oluşacak? Hemen söyleyelim. Yaklaşık yüzde 15’lik bir iyileşme olacak. Yani çalışan başına gelir 115.000 Euro civarına yaklaşık 230.000 YTL’ye çıkacak.

Türk Telekom’un ülkemizde kendine rakip olarak ilan ettiği Turkcell’in rakamları ise şöyle: Toplam gelir yaklaşık 3,5 milyar Euro. Çalışan sayısı 3.000. Çalışan başına geliri 1.166.666 Euro yani 2.300.000 YTL. Türk Telekom’un mevcut eleman sayısı ile Turkcell düzeyine gelebilmesi için 38 milyar Euro civarında gelir elde ediyor olması gerekiyor.

Daha öncede dediğim gibi kimsenin işsiz kalmasını istemeyiz. Fakat hadiselere sektörün getirdiği zorunluluklar doğrultusunda gerçekçi bakmaları gereken yöneticilerle işsiz kalma psikolojisi içinde duygusal bakabilen çalışanların orta bir yolu bulması en büyük dileğim.

Bilişim 500’ü unutmayın!

Dokuz yıldır bilişim sektörünün rakamsal olarak nabzını tutan Bilişim 500 için son başvuru tarihi 30 Nisan’a kadar uzatıldı. Söz konusu çalışmada bu yıl bazı yeniliklerde var. Örneğin e-ticaret kategorisini B2B ve B2C olarak ikiye ayırmışlar. Ayrıca bilişim ile ilgili ihracat rakamlarımızı da donanım, yazılım ve hizmet olarak kategorize etmişler. Her şey bir yana bilişim sektörümüzün rakamsal yapısının sağlıklı olarak ortaya çıkması için tüm bilişim firmalarımızın bu çalışmaya rakamlarını göndererek destek olmasını tavsiye ediyorum.

(Bu yazının bir kısmı 20 Nisan 2008 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)