Turkcell 4Ç’20/YS’20 Sonuçları ve Analizi

Tahmin edilemezliklerle dolu, yeni iş modellerinin ve dijitalleşmenin zorunlu olarak hızlanan yolculuğuna hız vermek zorunda kaldığı, endişe ve umutlarla dolu 2020 yılını geride bıraktık. 4Ç’20’de, bu yılın önceki çeyreklerinde de olduğu gibi dijitalleşme, dijital servislerin, dijital iş servislerinin ve klasik telekom faaliyetleri harici faaliyetlerin ne kadar değerli ve faydalı olduğunu tekrar gördük. Klasik telekom faaliyetlerine odaklanmış olan telco’lar yalnızca klasik telekom faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerini büyütmede ve bu büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda zorluk çekmekle birlikte özellikle içerisinde bulunduğumuz dönemin ortaya çıkartmış olduğu fırsatları da değerlendirememektedir. Bu aşamada, Turkcell’in ve Türk Telekom’un geçmiş dönemden itibaren odak noktalarını klasik telekom faaliyetlerinden, yatay ve dikey yeni faaliyet alanlarına doğru çeşitlendirip geliştirmesi belki geçmiş dönemlerde pek anlaşılamamış olabilir hatta yatırımcıların nezdinde şaşırılmış operasyonlar olabilir ancak bugün pandeminin getirdiği zorunlu etkiler bu stratejilerin ne kadar doğru ve gelecekle ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor.

Genel olarak Dijital Servislere, Dijital İş Servislerine ve bunların sağladığı Grup Dışı Gelirlere göz atacak olursak; 2020 yılında dijital tekil servis gelirleri %26 artış gösterdi. Ayrıca 2021 yılında dijital tekil servis gelirlerinin %25 arttırılması hedefleniyor.

Kurumsallara dijital dönüşüm sürecinde rehberlik eden ve dijital iş servisleri sunan dijital iş hizmeti sunana dijital iş servisleri bu yl gelirlerini %30 arttırdı. Önemli bir veri olarak 2020 yılı içerisinde Turkcell, toplam 1 Milyar TRL değerinde 2300 adedin üzerinde proje için kontrol imzaladı. Bu projelerin 420 tanesi uçtan uca dijital dönüşüm projeleriydi. Ayrıca Turkcell bu alanda şimdiye kadar kurduğu iş ortaklıklarından 2021 yılı ve sonrasında gelire dönüşebilecek 967 milyon TL’lik potansiyele sahip.

Dijital kanalların ziyaretçi sayısı 2020 yılında aylık 30 milyon oldu. Ziyaretlerin satışa dönüşme oranı ise 2019 yılına kıyasla 2 katı olarak gerçekleşti. 4Ç’20’de sabit segment gelirleri hariç tutulduğunda Turkcell Türkiye bireysel gelirlerinin %14’ü dijital satış kanalları üzerinden elde edildi.

Biraz fin-tech çözümlerinden bahsetmek gerekli. Turkcell’in bu konuda marka imajının gücünü rahatlıkla görebiliyoruz. PAyCell2in 3 aylık aktif abone sayısı 4.7 milyona ulaştı ve yıllık işlem hacmi 9 milyar TRL’ye yükseldi. Doğrusunu söylemek gerekirse ülkemizde mobil ödeme çözümlerine olan yaklaşım ve kredi kartları ve diğer dijital ödeme araçlarına kuşkuyla yaklaşan kitleler olduğunu da göz önüne alırsak hayret edilesi ve taktir edilesi bir başarı. PayCell bu sene hizmet portföyüne 7/24 Banka Hesaplarına para transferi, hazır limit, Android POS hizmetlerini ekledi. Önümüzdeki dönemde ise Varlık Yönetimi ürünlerini (kripto para ticareti, döviz ve diğer türev araçlar ve sair hizmetler) portföyüne eklemeyi ve 3 aylık aktif kullanıcı sayısını 6 milyona yükseltmeyi planlıyor.

Operasyonel performansa bakacak olursak, Turkcell 2020 hedefi olan 1 milyon net abone kazanımını üzerinde 1.1 milyon net abone kazanımı gerçekleştirdi. Bu performansın lokomotifi 712 bin net abone kazanımı ile mobil segment oldu. Mobil segment özelinde 1.6 milyon net faturalı abone kazanımı elde ederek mobil segment içerisindeki payını 2020 yılında %62.2’den %65.7’ye yükseltti. Mobil segmentte ARPU büyümesi ise yıllık %15 olarak gerçekleşti. Sabit tarafta ise yıllık net 180 bin fiber abone kazanımı elde edildi. Turkcell’in FWA çözümü olan Superbox ise yıllık net 268 bin abone kazanımı ile 591 bin aboneye ulaştı. Dikkate değer bir veri olarak IPTV segmentinde Turkcell 2020 yılında net 152 abone kazanımı elde ederek toplam abone kazanımını 871 bine yükseltti.

Finansallara bakacak olursak, Konsolide Gelir yıllık bazda %15.8 büyüme ile 29.1 Milyar TRL’ye yükseldi. FAVÖK marjı %42.2, FVÖK Marjı ise %21.6 olarak gerçekleşti. Grubun net karı ise yıllık %30.5 artışla 4.23 Milyar TRL olarak gerçekleşti. Net kar üzerinde Lifecell’in (Ukrayna) geçmiş yıl zararlarının, ertelenmiş vergi geliri olarak muhasebeleştirilmesinin neticesinde gelir olarak kaydedilen 689 Milyon TRL’nin tek seferlik etkisi bulunmaktadır. Tek seferlik etkiler hariç tutulduğunda Grubun 2020 yılı net karı yıllık %38.7 artışla 3.95 milyar TRL olarak gerçekleşti. Grubun net açık döviz pozisyonu ise 132 milyon USD olarak pozitif gerçekleşti. Koprunma önlemleri sayesinde grubun hedge oranı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.2yp azalışla 0.8x olarak gerçekleşti. Tüketici finansman işi hariç tutulduğunda sadece klasik telekom faaliyetlerinden kaynaklı hedge oranı ise 0.7x olarak gerçekleşti. Grup 2020 yılındaki elverişsiz kur ortamına rağmen 3.4 milyar TRL serbest nakit akışı elde etti. Ayrıca grup 3 yıl içerisinde, toplam 700 milyon USD tutarında EUR, UD ve RMB cinsinden kullanabileceği uzun vadeli finansman kaynağı seçeneğine de sahip durumda.

ESG politikaları, iş dünyasında giderek bağlayıcı etki göstermeye başladı. Ben de Turkcell’in YS’20/4Ç’20 Sonuçları Analizi’nden itibaren telco’ların çeyrek sonuçları analiz yazılarımda artık ESG gelişmelerini barındıran bir ESG bölümüne de yer vereceğim. Turkcell de ESG çalışmaları çerçevesinde, CDP (Karbon Emisyonu Bildirim Projesi) raporlamasına göre Türkiye’de sektör lideri pozisyonunda. Ayrıca 2020 içerisinde “Turkcell Çevre Politikası” oluşturularak grubun CDP çalışmalarındaki niyeti bir kez daha teyit edilmiş oldu. Turkcell, 50 milyon EUR tutarında 5 yıl vadeli çevreci yatırımların finansmanında kullanılacak yeşil kredi kullanarak ülkemizdeki en büyük uzun vadeli kurumsal yeşil kredi anlaşmasını da gerçekleştirmiş oldu.

ESG çalışmaları bünyesinde yönetimsel alanda grup bünyesinde “Entegre Değer Yaratma Komitesi” ve “Sürdürülebilirlik Komitesi” çalışma hayatlarına başladı. Bu komiteler Turkcell’in sürdürülebilirlik politikalarını belirleyecek ve icrasını teftiş edecek.

Son olarak bu alanda, Turkcell’in kurucu üyelerinden olduğu United Nations CFO Task Force’un “Sürdürülebilir Kalınma Amaçları Finans ve Yatırım Prensipleri”nin hazırlanmasına Turkcell katkı sağladı. Prensipler Eylül’20’de Birleşmiş Milletler 75.Genel Kurulu’nda açıklandı.

Bu gelişmelerin ardından grubun 2021 yılı stratejik hedeflerine kısaca değinecek olursak halihazırdaki stratejik hedef ve çalışmaların haricinde iki yeni gelişme göze çarpıyor. Önceki dönem CEO’su Kaan Terzioğlu’nun 2018’de açıkladığı gibi Superonline’nın halka arzı düşünülmekte 2021 yılı içerisinde gerçekleşebileceği konuşulan iddialar arasında. Ancak söz konusu gelişme borsaya kote olan Turkcell grubu tarafında resmi olarak açıklanmış bir bilgi olmadığı gibi grubun olumsuz etkilenmesi ihtimalinin önüne geçmek amacıyla iddia, SPK, Turkcell veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlar konu hakkında resmi bir açıklamada bulunmadığı müddetçe bağlayıcı olarak DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR. Ayrıca Turkcell 2021 yılında fiber şebekesinde 500 bin hane daha fiber homepass eklemeyi planlamakta.

Finansal
-YS’20 Turkcell konsolide gelir 29.104 Milyar TL (YS’19 25.137 Milyar TL)
-12A’20 konsolide gelir artışı %15.8 (12A’19 %18.1)
-4Ç’20 Turkcell konsolide gelir 7.837 Milyar TL (4Ç’19 6.684 Milyar TL)
-4Ç’20 Turkcell konsolide gelir artışı %17.8 (4Ç’19 %18.8)
-YS’20 FAVÖK 12.270 Milyar TL (YS’19 10.426 Milyar TL)
-12A’20 FAVÖK artışı %17.7 (12A’19 %18.6)
-4Ç’20 FAVÖK 3.243 Milyar TL (4Ç’19 2.754 Milyar TL)
-12A’20 FAVÖK artışı %17.8 (12A’19 %23)
-YS’20 FAVÖK Marjı %42.2 (YS’19 %41.5)
-12A’20 FAVÖK Marjı büyümesi 0.7yp (12A’19 0.2yp)
-4Ç’20 FAVÖK Marjı %41.2 (4Ç’19 %41.2)
-12A’20 FAVÖK Marjı büyümesi 0.0yp (12A’19 1.4yp)
-YS’20 FVÖK 6.296 Milyar TL (YS’19 5.380 Milyar TL)
-12A’20 FVÖK artışı %17 (12A’19 %19.6)
-4Ç’20 FVÖK 1.608 Milyar TL (4Ç’19 1.349 Milyar TL)
-12A’20 FVÖK artışı %19.2 (12A’19 %41.7)
-YS’20 FVÖK Marjı %21.6 (YS’19 %21.4)
-12A’20 FVÖK Marjı büyümesi 0,2yp (12A’19 0,3yp)
-4Ç’20 FVÖK Marjı %20.4 (4Ç’19 %20.2)
-12A’20 FVÖK Marjı büyümesi 0.2yp (12A’19 3.3yp)
*FVÖK, FAVÖK’ten amortisman maliyetlerinin düşülmesiyle elde edilir.
-YS’20 Net Kâr 4.237 Milyar TL (YS’19 3.246 Milyar TL)
-4Ç’20 Net Kâr 1.302 Milyar TL (4Ç’19 756 Milyon TL)
-YS’20 Operasyonel Yatırımlar/Gelir %18.5 (YS’19 %18)
-4Ç’20 Operasyonel Yatırımlar/Gelir %24.2 (4Ç’19 %25.4)
-YS’20 Operasyonel Yatırım Harcaması 5.391 Milyar TL (YS’19 4.525 Milyar TL)
-4Ç’20 Operasyonel Yatırım Harcaması 1.904 Milyar TL (4Ç’19 1.696 Milyar TL)
-4Ç’20 itibarıyla Turkcell’in borçluluk oranı 0,8 (4Ç’19 1.0)
Turkcell’in borçluluk oranı 1Ç’20 itibariyla BT Group, Vodafone, Orange, Etisalat, KPN, Telefonica, Telecom Italia ve Türk Telekom’dan daha düşük.

-4Ç’20 itibarıyla net açık döviz pozisyonu +132 Milyon USD olarak gerçekleşti. (4Ç’19 +115 milyon USD)
-YS’20 Lifecell (Ukrayna) Konsolide Gelir 6.835 Milyar UAH (YS’19 5.983 Milyar UAH)
-4Ç’20 Lifecell (Ukrayna) Konsolide Gelir 1.913 Milyar UAH (4Ç’19 1.557 Milyar UAH)
-YS’20 Lifecell (Ukrayna) FAVÖK 3.630 Milyar UAH (YS’19 3.243 Milyar UAH)
-4Ç’20 Lifecell (Ukrayna) FAVÖK 1.042 Milyar UAH (4Ç’19 818 milyon UAH)
-YS’20 Lifecell (Ukrayna) FAVÖK Marjı %53,1 (YS’19 %54,2)
-4Ç’20 Lifecell (Ukrayna) FAVÖK Marjı %54,5 (4Ç’19 %52,5)
-YS’20 Lifecell (Ukrayna) Net Kar 2.558 Milyar UAH (YS’19 -1.113 Milyar UAH)
-4Ç’20 Lifecell (Ukrayna) Net Kar 2.736 Milyar UAH (4Ç’19 -215 milyon UAH)

-YS’20 Lifecell (Ukrayna) Yatırım Harcaması 3.482 Milyar UAH (YS’19 1.895 Milyar UAH)
-4Ç’20 Lifecell (Ukrayna) Yatırım Harcaması 1.545 Milyar UAH (4Ç’19 639 milyon UAH)
-YS’20 BeST Konsolide Gelir 138,7 milyon BYN (YS’19 135 milyon BYN)
-4Ç’20 BeST Konsolide Gelir 37,8 milyon BYN (4Ç’19 33,9 milyon BYN)
-YS’20 BeST FAVÖK 34,5 milyon BYN (YS’19 35,5 milyon BYN)
-4Ç’20 BeST FAVÖK 10,3 milyon BYN (4Ç’19 7,4 milyon BYN)
-YS’20 BeST FAVÖK Marjı %24,8 (YS’19 %26,3)
-4Ç’20 BeST FAVÖK Marjı %27,4 (4Ç’19 %21,7)
-YS’20 BeST Net Kar -31,2 milyon BYN (YS’19 -33,3 milyon BYN)
-4Ç’20 BeST Net Kar -7,1 milyon BYN (4Ç’19 -8 milyon BYN)
-YS’20 BeST yatırım harcaması 46,5 milyon BYN (YS’19 49,9 milyon BYN)
-4Ç’20 BeST yatırım harcaması 11 milyon BYN (4Ç’19 7,2 milyon BYN)
-YS’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell Konsolide Gelir 239,4 milyon TL (YS’19 222,3 milyon TL)
-4Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell Konsolide Gelir 65,6 milyon TL (4Ç’19 67,1 milyon TL)
-YS’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell FAVÖK 86,3 milyon TL (YS’19 78,5 milyon TL)
-4Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell FAVÖK 21,8 milyon TL (4Ç’19 21,2 milyon TL)
-YS’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell FAVÖK Marjı %36 (YS’19 %35,3)
-4Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell FAVÖK Marjı %33,2 (4Ç’19 %31,6)
-YS’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell Net Kar 34,9 milyon TL (YS’19 41,8 milyon TL)
-4Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell Net Kar 9,3 milyon TL (4Ç’19 12,4 milyon TL)
-YS’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell yatırım harcaması 68,1 milyon TL (YS’19 58,6 milyon TL)
-4Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell yatırım harcaması 23 milyon TL (4Ç’19 23,9 milyon TL)
-YS’20 Financell Gelir 566,6 milyon TL
-4Ç’20 Financell Gelir 144,7 milyon TL (4Ç’19 201,2 milyon TL)
-YS’20 Financell FAVÖK 367 milyon TL
-4Ç’20 Financell FAVÖK 96 milyon TL (4Ç’19 128,4 milyon TL)
-YS’20 Financell FAVÖK Marjı %64,8 (YS’19 %56)
-4Ç’20 Financell FAVÖK Marjı %66,3 (4Ç’19 %63,8)
-YS’20 Financell Net Kâr 240,7 milyon TL
-4Ç’20 Financell Net Kar 61,3 milyon TL (4Ç’19 101,4 milyon TL)
-YS’20 PayCell Gelir 285 milyon TL (YS’19 252 milyon TL)
-YS’20 PayCell FAVÖK 147 milyon TL (YS’19 160 milyon TL)
-YS’20 PayCell FAVÖK Marjı %52 (YS’19 %64)

Operasyonel
-4Ç’20 itibarıyla Turkcell Grubu toplam abone sayısı 47,9 milyon (4Ç’19 46,7 milyon)
-YS’20 Turkcell Grubu net abone kazanımı 1.2 milyon (YS’19 -2.2 milyon)
-4Ç’20 Turkcell Grubu net abone kazanımı 0 (4Ç’19 -1.8 milyon)
-4Ç’20 itibariyla Turkcell Türkiye abone sayısı 36,7 milyon (4Ç’19 35.7 milyon)
-YS’20 Turkcell Türkiye net abone kazanımı 1.1 milyon (YS’19 -1 milyon)
-4Ç’20 Turkcell Türkiye net abone kazanımı -200 bin (4Ç’19 (-1.6 milyon)
-4Ç’20 itibariyla toplam mobil abone sayısı 33,5 milyon (4Ç’19 32,8 milyon)
-YS’20 toplam mobil net abone kazanımı 712 bin (YS’19 -900 bin)
-4Ç’20 toplam mobil net abone kazanımı -266 bin (4Ç’19 -1.6 milyon)
-4Ç’20 itibarıyla toplam faturalı mobil abone sayısı 22 milyon (4Ç’19 20,4 milyon)
-YS’20 toplam faturalı net abone kazanımı 1.6 milyon (YS’19 1.5 milyon)(Son 11 Yılın Rekoru)
-4Ç’20 toplam faturalı net abone kazanımı 464 bin (4Ç’19 1 milyon)
-4Ç’20 itibarıyla toplam mobil ön ödemeli abone sayısı 11,5 milyon (4Ç’19 12,4 milyon)
-YS’20 toplam mobil ön ödemeli net abone kazanımı -900 bin (YS’19 -2.5 milyon)
-4Ç’20 toplam mobil ön ödemeli net abone kazanımı -730 bin (4Ç’19 -2.6 milyon)
-4Ç’20 itibarıyla mobil ARPU 49,1 TL (4Ç’19 45,9 TL)
-12A’20 mobil ARPU büyümesi %15 (12A’19 %22,7)
-4Ç’20 itibarıyla toplam sabit genişbant abone sayısı 2,43 milyon (4Ç’19 2,25 milyon)
-YS’20 sabit genişbant net abone kazanımı 187 bin (YS’19 250 bin)
-4Ç’20 Sabit genişbant net abone kazanımı 79 bin (4Ç’19 95 bin)
-4Ç’20 itibarıyla sabit genişbant ARPU 72,6 TL (4Ç’19 66,2 TL)
-12A’20 genişbant ARPU büyümesi %9,7 (12A’19 %20,1)
-4Ç’20 itibarıyla toplam fiber abone sayısı 1,73 milyon (4Ç’19 1,53 milyon)
-YS’20 net fiber abone kazanımı 198 bin (YS’19 150 bin)
-4Ç’20 net fiber abone kazanımı 83,5 bin (4Ç’19 42 bin)
-4Ç’20 itibarıyla fiber ARPU 73,6 TL (4Ç’19 67,8 TL)
-12A’20 fiber ARPU büyümesi %8,6 (12A’19 %21)
*Fiber abone verilerine kablo (Docsis) aboneleri de dahil edilmiştir (ARPU verisi hariç).
-4Ç’20 itibarıyla toplam FWA abone sayısı 591,2 bin (4Ç’19 323,2 bin)
-YS’20 FWA net abone kazanımı 268 bin (YS’19 290 bin)
-4Ç’20 FWA net abone kazanımı 41 bin (4Ç’19 106 bin)
*FWA, Superbox benzeri mobil altyapı üzerinden verilen sabit erişim ürünleridir.
-4Ç’20 itibarıyla toplam TV+ IPTV abone sayısı 871 bin (4Ç’19 720 bin)
-YS’20 net TV+ abone kazanımı 152 bin (YS’19 106 bin)
-4Ç’20 net TV+ abone kazanımı 60 bin (4Ç’19 36 bin)
-4Ç’20 itibarıyla ort. mobil data kullanımı 13GB (4Ç’19 9GB)
-4Ç’20 itibarıyla ort. LTE data kullanımı 14,9GB (4Ç’19 10,8GB)
-4Ç’20 itibarıyla toplam LTE abone sayısı 31,6 milyon (4Ç’19 30,7 milyon)
-4Ç’20 itibarıyla LTE uyumlu cep telefonu sayısı 21,5 milyon (4Ç’19 19,2 milyon)
-4Ç’20 itibarıyla akıllı telefon penetrasyonu %81 (3Ç’19 %76)
-4Ç’20 itibarıyla LTE uyumlu akıllı telefon penetrasyonu %91 (3Ç’19 %87)
-4Ç’20 itibarıyla LTE abone penetrasyonu %95 (4Ç’19 %94)
-4Ç’20 itibarıyla Lifecell (Ukrayna) toplam abone sayısı 9,3 milyon (4Ç’19 8,9 milyon)
-4Ç’20 itibarıyla Lifecell (Ukrayna) ARPU 69,6 UAH (4Ç’19 58,3 UAH)
-4Ç’20 itibarıyla BeST (Belarus) toplam abone sayısı 1,4 milyon (4Ç’19 1,5 milyon)
-4Ç’20 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell toplam abone sayısı 500 bin (4Ç’19 500 bin)

Dijital
-Turkcell Türkiye bireysel satışlarında (sabit segment hariç) dijital kanalların payı %14,3 olarak gerçekleşti.
-Dijital servislerin ve OTT’lerin şirketleşmesi tamamlandı.
-Bip Meet kullanıma sunuldu.
-2A’21’de Bip 27 milyon yeni kullanıcı elde etti.
-2020 yılında dijital servis tekil gelirleri yıllık bazda %26 artış gösterdi.
-2020 yılında dijital iş servileri gelirleri yıllık bazda %30 artış gösterdi.
-2020 yılında toplam 1 milyar TRL değerli toplamda 2300’ün üzerinde dijital iş servisi kontratı imzalandı. Projelerin 420 tanesi uçtan uca dijital dönüşüm projelerinden oluşmaktadır.
-Bugüne dek imzalanmış dijital iş servisleri kontratları 2021 ve takip eden yıllarda toplamda 967 milyon TRL değerinde gelir oluşturma potansiyeli taşımakta.
-Ankara Temelli VM üzerinde kamu kurumlarına hitap eden Kamu Bulut ürününün lansmanı gerçekleştirildi.
-4 yeni hastanenin teknoloji altyapısı kuruldu.
-PayCell yıllık işlem hacmi 9 milyar TRL’ye ulaştı.
-PayCell 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 4.7 milyona ulaştı.
-PayCell’e Hazır Limit özelliği eklendi, bu özellik sayesinde 190 bin tekil kullanıcı PayCell üzerinden harcama yaptı.
-PayCell’de anlaşmalı bankalarla 7/24 para transferi başladı.
-PayCell ürün yelpazesine Android POS ürününü de ekledi.
-PayCell’in grup dışı gelirleri %62 artış gösterdi.
-2020 yılında dijital satış kanallarında aylık ziyaretçi sayısı 30 milyon olarak gerçekleşti.
-2020 yılında dijital satış kanalları üzerinden, <iyaretlerin satışa dönme oranı 2019 yılına göre 2 kat olarak gerçekleşti.
-4Ç’20’de bir dijital satış kanalı olarak “Turkcell Pasaj” kullanıma sunuldu.
-Dijital servis gelirlerinin, konsolide gelir içerisindeki payı %4 olarak gerçekleşti.
-Dijital iş servisleri gelirlerinin, konsolide gelir içerisindeki payı %6 olarak gerçekleşti.
-Fin-Tech (PayCell) gelirlerinin, konsolide gelir içerisindeki payı %3 olarak gerçekleşti.

ESG (Environmental-Sustainability-Governance)
-CDP raporlarına göre Turkcell, ülkemizde sektör lideri konumunda.
-2020 yılı içerisinde “Turkcell Çevre Politikası” oluşturuldu.
-Çevreci yatırımların finansmanında kullanılmak üzere 5 yıl vadeli toplam 50 milyon EUR tutarında uzun vadeli yeşil kredi anlaşması imzalandı. Bu kredi, ülkemizdeki en uzun vadeli kurumsal yeşil kredi olma özelliğini taşımakta.
-UN CFO Task Force’un hazırladığı “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Finans ve Yatırım Prensipleri”nin hazırlanmasında Turkcell de katkı sağladı.
-Turkcell 2020 yılından itibaren entegre raporlamayı, ana kurumsal raporlama aracı olarak kullanacak.

Stratejik
-Turkcell’in %55 oranında hissedarı olduğu İnteltek’in Turkcell’e ait %55 hissesinin, İnteltek hissedarlarından Intralot’a satışı tamamlandı.
-Turkcell Yönetim Kurulu üyelerinden Telia’yı temsil eden Ingrid Maria Stenmark ve Christopher James Powell, Turkcell Yönetim Kurulu’ndan ayrıldılar.
-Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü pozisyonuna 12 Kasım 2020 itibariyle Ali Serdar Yağcı atandı.
-Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü Ali Serdar Yağcı, Kurumsal Yönetim Komitesi’ne atandı.
-Turkcell’in 2016, 2017 ve Mart 2020 tarihinde geri aldığı Eurobond tahvillerin Kasım 2020 itibariyle satışı gerçekleşti.
-Turkcell, Ericsson ile yapılan alışverişlerin finansmanında kullanılmak üzere, İsveç Eximbank’ı sigortası kapsamında ING Bank N.V. ve AB Svensk Exportkredit ile toplam 90 milyon USD tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzalamıştı.
-Turkcell 2021 yılında da (Turkcell Türkiye için) 1 milyon net abone kazanımı hedefini koruyor.
-2021 yılında fiber homepass’e, 560 bin hane daha eklenmesi hedefleniyor.

-Turkcell 2021 Beklentileri
Gelir Büyümesi >>>> %14-%16
FAVÖK >>>> 14 Milyar TRL civarında
Operasyonel Yatırımlar/Gelir >>>> yaklaşık %20

Yazan: Ömer Demirtaş
İletişim: [email protected]

(Bu yazı 27 Şubat 2021 tarihinde yazılmıştır.)

Not: Bu içerik musasavas.com.tr ziyaretçileri tarafından hazırlanmıştır. İçerik ve içerikte yer alan ifadeler Musa Savaş’ın görüşlerini yansıtmaz, içerikte yer alan ifadelerden Musa Savaş sorumlu tutulamaz. İçerikte yer alan veriler Turkcell ve diğer ilgili kuruluşların kendi yayınlarından elde edilmiştir, kesinlik taşımamaktadır.

Bir Cevap Yazın

EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish
%d blogcu bunu beğendi: