Türk Telekom 3Ç’21 Sonuçları ve Analizi

Türk Telekom 3Ç’21 Sonuçları ve Analizi

11 Haziran 2022 0 Yazar: Musa Savaş

Bu çeyrekte finansal gelişmelerin, iştiraklerin ürünlerinin, operasyonel performansın öne çıktığı bir çeyrek oldu. Türk Telekom Grubu, 3Ç’21’de yıldan yıla %374 artışla 2 Milyar TRL net kar elde etti.

Net kardaki artış temel olarak artan faaliyet karı ve 7326 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca sabit varlıkların yeniden değerlenmesine imkân sağlaması sayesinde elde edilen önemli miktardaki ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı.

Finansallara göz atacak olursak, Grup 3Ç’21’de yıllık bazda %17.3 artış ile 8.6 Milyar TRL konsolide gelir etti. FAVÖK yıllık bazda %23 artışla 4.3 Milyar TRL’ye ulaştı. FAVÖK Marjı ise yıllık bazda 2.4yp artışla %49.6’e ulaştı. Faaliyet karı ise yıllık bazda %28.2 artışla 2.737 Milyar TRL’ye ulaştı. Faaliyet karı marjı ise yıllık bazda 2.7yp artışla %31.7 olarak gerçekleşti. Gelir büyümesindeki performansında lokomotifi yine sabit segment oldu. Sabit segment gelirleri yıllık bazda %29 artış gösterdi. Mobil segment gelirleri ise 3Ç’21’de beklenti üzerinde büyümesi göstererek %17 büyüme gösterdi.

Borçluluk seviyesi 0.96x’e düşerek Ç den beri en düşük seviyesine ulaştı. Ayrıca 3Ç’21’de net açık döviz pozisyonu +58 Milyon USD olarak gerçekleşti. Dikkate değer bir veri olarak Lira’daki olası %10’luk bir değer kaybının finansallara olan etkisi +1 milyon TL; %10’luk değerlenmenin ise +111 milyon TL olarak gerçekleşmekte. Net kar yıllık bazda %374 büyüme ile 2.050 Milyar TRL olarak gerçekleşti. Net kar performansında belirleyici olarak artan faaliyet karı ve 7346 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca sabit (amortismana tabi taşınmaz) varlıkların yeniden değerlendirilmesine imkân sağlaması sayesinde elde edilen önemli miktardaki ertelenmiş vergi gelirinden kaynaklandı. Ayrıca yıllık bazda elden edilen net kar büyümesinde 3Ç’20’deki elverişsiz kur hareketlerinin finansallara olan etkisi de oldukça etkili oldu. Bu noktada korunma önlemlerinin etkisi oldukça büyük. Geçen yılın aynı döneminde (3Ç’20) çeyreksel bazda USD/TRL paritesi %14.1; EUR/TRL paritesi ise %18.4 oranında TRL aleyhinde değişime uğramış, aynı çeyrekte Türk Telekom’un Kur ve Türev Giderleri çeyreksel bazda %694 artış göstermiştir. Ancak 4Ç’21’de USD/TRL paritesi 51.6 oranında; EUR/TRL paritesi 47.2 oranında TRL aleyhinde değişim göstermesine rağmen Kur ve Türev Giderleri çeyreksel bazda ancak %372 artmıştır. Bu sonuçlar bizlere korunma önlemlerinin şirketi kur risklerinden ne oranda uzak tuttuğunu açıkça göstermektedir.

Operasyonel gelişmelere geçersek, sabit segmentte pandemi etkisinin azalması sebebiyle daha normalleşen bir pazar ortamı beklenmekteydi ancak güçlü ivme sürerek 9A’21’de 653 bin net abone abone kazanımı performansı ortaya konuldu. Bu gelişmeye özel olarak, pandeminin oluşturduğu güçlü talebin, pazarda tüketiciler üzerinde kalıcı bir etki oluşumunu tetiklediğini düşünüyorum. Ayrıca güçlü sabit segment performansında düşük churn performansının da etkili olduğunu belirtmek gerekir.

ARPU performansında süregelen büyüme ivmesi sayesinde ARPU 3Ç’21’de %15.3 büyüdü, bu büyüme 2009’dan beri sergilenen en yüksek büyüme performansı olarak gerçekleşmiş durumda. Başarılı ARPU performansında abone kazanımı oldukça etkili oldu.

Hıza olan talep ARPU ve Upsell performansını desteklemeye devam etti. Kotalı tarife satışının doygunluğa erişmesi sebebiyle 3Ç’21’de gerçeklesen Upsell operasyonlarının %91’i daha yüksek hızlı paketlere geçişten geldi. Ayrıca 24Mbps ve üzeri hızların yeni satışlardaki payı çeyreklik bazda 12yp artışla %58 olarak gerçekleşti. 35Mbps ve üzerindeki hızlarda ise yeni satışlar bir önceki çeyreğe kıyasla %13″ arttı, bu durum ARPA büyümesini destekleyerek çeyreklik bazda 2.4yp büyüme sağladı.

Fiber abone oranı, abone sayısı 8.8 milyona ulaşarak %62,3 olarak gerçekleşti. Bu oran 2019 sonunda %37.1 idi.

Mobil pazarda, azalan pandemi etkisi normalleşme eğilimi oluşturmakta. MNP (Mobil Numara Taşıma) pazarı yıllık bazda daralmayı sürdürse de 3Ç’20’den bu yana ilk defa artış kaydetti. Fiyatlardaki yeniden değerleme eğilimine rağmen düşük churn oranları beklenti üzerinde net abone kazanımı performansı oluşmasında etkili olmakla beraber analitik portföy optimizasyonu, CRM performansını ve artan şebeke kalitesini de yansıtmakta.
3Ç’21’de toplam Prime abone tabanı yıllık bazda %64 büyüdü. Prime abonelerinin faturalı abone tabanı içerisindeki payı çeyreksel bazda 2.8 yp artışla %26.9’dan %29.3’e yükseldi. Premiumlaştırma performansında kişiye özel teklifler ve upsell performansı etkili oldu.
Mobil ARPU büyümesinde faturalı ve faturasız ARPU performansları birbirlerinden dikkat çekici şekilde ayrıştı. Faturalı segment ARPU büyümesi yıllık bazda %9.6 olurken, faturasız segmentte ise %17.1 olarak gerçekleşti. Mobil ARPU karma büyümesi ise %13.6 oldu.

Açıkçası 2019 Eylül’ünde gerçekleşen İstanbul Depremi’nin ardından TT Mobil’in abone kazanım trendinin yavaşladığını söylemek gerekir. Pandemi koşulları altında eksiye düşen net abone kazanımı toparlanma eğilimini sürdürse de henüz rakiplerle yarışmaktan görece uzak olduğu söylenebilir. Özellikleri şebeke kalitesine dayalı marka algısının abone kazanım performansında oldukça etkili olduğunu düşünüyorum.

Biraz Argela’nın geliştirdiği SDN (Software Defined Networks) ve NFV (Network Fuctions Virtualization) ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Netsia, ONF’in SEBA projesinin telco’lara hizmet edecek gelişmiş bir versiyonu olan Netsia BB Suite ürününü tanıttı. Netisa BB Suite telco’ların OPEX ve CAPEX maliyetlerinde azalma sağlamakta hem de şebekede vendor bağımlılığından kurtarmaktadır. Bu teknoloji Huawei krizi özelinde değerlendirildiğinde potansiyel risklerden korunmak adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 2000’li yılların ortalarından itibaren özellikle RAN (Radio Access Network – Radyo Erişim Ağı) performansında rakiplerinden üstün performansı ve fiyat avantajı sebebiyle Huawei ürünleri telco’lar tarafından tercih edilir hale gelmiş durumda. Ülkemizde de telco’lar mobil şebekelerinde ağırlıkla, sabit şebekelerinde de kısmen Huawei’yi kullanmaktalar. Huawei Krizi sebebiyle günümüzde Avrupa ülkelerinin bir çoğu Huawei ürünlerini şebekelerinden çıkartma kararı almış durumda veya tartışma sürecindeler. Türkiye’nin tutumu henüz belirsiz olsa da ABD’nin Huawei kullanmaya devam eden şirketlere uygulayacağı olası bir yaptırım ülkemizdeki telco’lar için de Huawei Krizi’ni potansiyel risk haline getiriyor. BB Suite ise şebekede vendor bağımlılığını ortadan kaldırarak risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Stratejik olarak değerlendirildiğinde yalnızca satış değil, satış sonrası destek hizmetleri de göz önünde bulundurulduğunda Argela’nın SDN ve NFV ürünleri sürekli gelir oluşturma potansiyeline de sahiptir.

Juniper işbirliği ile Argela’nın RIC (Radio Intelligent Controller – Radyo Akıllı Kontrolcü) teknolojisi ilk defa Türk Telekom’un şebekesinde baz istasyonlarının kapasitelerinin arttırılmasında kullanılacak. RIC teknolojisi, RAN şebekeleri slicing (dilimleme), virtualization (sanallaştırma), bulut teknolojisi ve yapay zekayı kullanarak baz istasyonlarının yönetilmesini sağlıyor. Türk Telekom, şebekesinde kullanacağı RIC’in kurulum ve destek hizmetlerinden elde edeceği tecrübe ile Argela ve Innova’yı sektörde RIC için kurulum ve destek hizmetlerinde lider pozisyona getirerek alternatif gelir oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu gelişmeler ışığında, Türk Telekom’un özelleştirilmesinin ardından yapılan iştirak satın alımlarının ne derece stratejik önem taşıdığını vurgulamak isterim. 2018 başında kurulan, Kurumsal Risk Sermayesi şirketi TT Ventures‘un Türk Telekom Grubu için neden bu kadar önemli olduğunun, büyük fırsatlar taşıdığının anlaşılması hususunda bu gelişmelerin oldukça değerli örnekler olduğu fikrindeyim.

Türk Telekom, İsveçli Bilgi Teknolojileri şirketi NetInsight ile 5G ağların GPS gerektirmeksizin mevcut sabit şebeke ekipmanlarıyla zaman senkronizasyonu sağlayarak telco’lara CAPEX avantajı sağlıyor.

Son olarak ESG gelişmelerinden bahsedecek olursak, Gayrettepe, Ümitköy ve Esenyurt Veri Merkezlerine The International REC Standart tarafından REC Sertifikası (Renewable Energy Certificate – Yenilenebilir Enerji Sertifikası) verildi. REC Sertifikası, söz konusu veri merkezlerinde tamamen yeşil enerji kullanıldığını sertifikalamaktadır.

Başta Argela’nın teknolojilerinin öne çıktığı, finansal ve operasyonel başarının damga vurduğu bir çeyreği geride bıraktık. Emeği geçmiş olan herkese teşekkürler.

Finansal
-3Ç’21 Konsolide Gelir 8.640 Milyar TL (3Ç’20 7.366 Milyar TL)
-3Ç’21 Yıllık Bazda Konsolide Gelir Büyümesi %17.3 (3Ç’20 %18.6)
-3Ç’21 FAVÖK 4.289 Milyar TL (3Ç’20 3.477 Milyar TL)
-3Ç’21 FAVÖK Marjı %49.6 (3Ç’20 %47.2)
-3Ç’21 Yıllık Bazda FAVÖK Büyümesi %23.4 (3Ç’20 %15.7)
-3Ç’21 Yıllık Bazda FAVÖK Marjı Büyümesi 2.4yp (3Ç’20 -1.2yp)
-3Ç’21 Faaliyet Karı 2.737 Milyar TL (3Ç’20 2.134 Milyar TL)
-3Ç’21 Faaliyet Karı Marjı %31.7 (3Ç’20 %29)
-3Ç’21 Yıllık Bazda Faaliyet Karı Büyümesi %28.2 (3Ç’20 %17.1)
-3Ç’21 Yıllık Bazda Faaliyet Karı Marjı Büyümesi 2.7yp (3Ç’20 -0.3yp)
-3Ç’21 Vergi Öncesi Kar 1.874 Milyar TL (3Ç’20 555 Milyon TL)
-3Ç’21 Net Kâr 2.050 Milyar TL (3Ç’20 432 Milyon TL)
-3Ç’21 Net Kar Marjı %23.7 (3Ç’20 %5.9)
-3Ç’21 Yıllık Bazda Net Kâr Büyümesi %374 (3Ç’20 %-61.3)
-3Ç’21 Yıllık Bazda Net Kar Marjı Büyümesi 17.8yp (3Ç’20 -12.1yp)
-3Ç’21 Yatırım Harcamaları 1.658 Milyar TL (3Ç’20 1.822 Milyar TL)
-3Ç’21 Yıllık Bazda Yatırım Harcamaları Değişimi %-9 (3Ç’20 %48.9)
-3Ç’21 Konsolide Faaliyet Gideri 4.351 Milyar TL (3Ç’20 3.889 Milyar TL)
-3Ç’21 Yıllık Bazda Konsolide Faaliyet Gideri Artışı %11.9 (3Ç’20 %21.4)
-3Ç’21 Konsolide Finansal Gider 862 Milyon TL (3Ç’20 1.579 Milyar TL)
-3Ç’21 itibarıyla borçluluk oranı 0.96x (3Ç’20 1.35x)
-3Ç’21 itibarıyla net açık döviz pozisyonu 58 Milyon USD fazla olarak gerçekleşti. (3Ç’20 211 Milyon USD)
-3Ç’21 Kaldıraçsız Serbest Nakit Akışı 7.3 Milyar TL (3Ç’20 6.5 Milyar TL)
(Kaldıraçsız Serbest Nakit Akışı yatırımların sağladığı geliri göstermektedir.)

Operasyonel
-3Ç’21 itibarıyla toplam net abone sayısı 51.4 Milyon (3Ç’20 49.5 Milyon)
-3Ç’21 toplam net abone kazanımı 711 Bin (3Ç’20 857 Bin)
-12A’21 toplam net abone kazanımı 1.9 Milyon (12A’20 1.9 Milyon)
-3Ç’21 itibarıyla çoklu oyuncu oranı %62 (3Ç’20 %62)
-3Ç’21 itibarıyla toplam fiber uzunluğu 353 Bin Km (3Ç’20 321 Bin Km)
-3Ç’21 itibarıyla fiber homepass 28.9 Milyon hane (3Ç’20 25 Milyon hane)
-3Ç’21 itibarıyla FTTC homepass 20.6 Milyon hane (3Ç’20 18 Milyon hane)
-3Ç’21 itibarıyla FTTB/H homepass 8.3 Milyon hane (3Ç’20 6.9 Milyon hane)
-3Ç’21 itibarıyla sabit genişbant penetrasyonu %72 (2Ç’20 %66)(AB ortalaması %76)(Tüm zamanların rekoru)
-3Ç’21 itibarıyla sabit genişbant abone sayısı 14.1 Milyon (3Ç’20 12.8 Milyon)
-3Ç’21 Sabit Genişbant net abone kazanımı 250 Bin (3Ç’20 534 Bin)
-12A’21 Sabit Genişbant net abone kazanımı 1.3 Milyon (3Ç’20 1.4 Milyon)
-3Ç’21 itibarıyla fiber abone sayısı 8.8 Milyon (3Ç’20 5.2 Milyon)
-3Ç’21 net fiber abone kazanımı 691 Bin (3Ç’20 432 Bin)
-3Ç’21 itibarıyla fiber abonelerin toplam genişbant aboneleri içerisindeki payı %68 (3Ç’20 %45)
-2Ç’21 itibarıyla fiber paketlere geçiş yapan abonelerin ulaşılabilir hızı (FTTC-FTTB/DSL) 67Mbps
-3Ç’21 itibarıyla Sabit Genişbant ARPU 65.9 TL (3Ç’20 57.1 TL)
-3Ç’21 Yıllık Bazda Sabit Genişbant ARPU Büyümesi %15.3 (3Ç’20 %14)
-3Ç’21 itibarıyla fiberle bağlı baz istasyonu oranı %45 (3Ç’20 %45)
-3Ç’21 itibarıyla LTE nüfus kapsama alanı %96 (3Ç’20 %94)
-3Ç’21 itibarıyla 3G nüfus kapsama alanı %97 (3Ç’20 %97)
-3Ç’21 itibarıyla mobil abone sayısı 23.9 Milyon (3Ç’20 23.1 Milyon)
-3Ç’21 mobil net abone kazanımı 503 Bin (3Ç’20 269 Bin)
-3Ç’21 itibarıyla mobil ARPU 42.2 TL (3Ç’20 37.1 TL)
-3Ç’21 itibarıyla LTE abone oranı %59 (3Ç’20 %57)
-3Ç’21 LTE abonelerinin ortalama aylık data tüketimi 10.3GB (3Ç’20 9.1GB) (Tüm zamanların rekoru)
-3Ç’21 itibarıyla Tivibu EV abone sayısı 1.5 Milyon (3Ç’20 1.5 Milyon)
-2Ç’21 Tivibu EV net abone kazanımı -16 Bin (2Ç’20 -48 Bin)
-3Ç’21 itibarıyla Ödemeli EV TV penetrasyonu %30 (3Ç’20 %29) (AB ortalaması %86)
-3Ç’21 itibarıyla Tivibu ARPU 22.1 TL (3Ç’20 19.4 TL)
-3Ç’21 itibarıyla PSTN+Yalın abone sayısı 16.7 Milyon (3Ç’20 15.7 Milyon)(3Ç’09’dan beri en yüksek seviye)
-3Ç’21 Sabit Ses net abone kazanımı -2 Bin (3Ç’20 159 Bin)
-3Ç’21 itibarıyla PSTN ARPU 21.7 TL (3Ç’20 22 TL)

Dijital
-Online İşlemler Uygulamasını kullanan tekil abone sayısı 3Ç’21’de 16.8 Milyon oldu.
-Türk Telekom’un Akıllı Kent çözümleri uyguladığı şehir sayısı 10’a yükseldi: Karaman, Kars, Antalya, Kırşehir, Mersin, Edirne, Denizli, Elazığ, Konya Kocaeli, Düzce
-Türk Telekom’da dijital oryantasyon platformu olan Dijital Geçit Platformu hayata geçti. İşe yeni başlayan personeller oyunlaştırma tabanlı Dijital Geçit platformu ile oryantasyon süreçlerine katılıyorlar.
-Türk Telekom, Facebook ile KOBİ’lere Facebook ve Instagram platformlarında dijital reklam hizmeti sunmak üzere anlaşma imzalandı.

ESG (Environmental, Sustainability, Governance)
-Gayrettepe, Ümitköy ve Esenyurt Veri Merkezleri The International REC Standart tarafında REC sertifikası ile sertifikalandı.

Stratejik
-Argela Chunghwa Telecom ilr SEBa+ ürünü için iş birliğine gitti. Argela’nın SDN ürünü SEBA+, Tayvanlı telco Chunghwa Telecom laboratuvarlarına entegre edildi.
-Tivibu, Türkiye Basketbol Federasyonu ile yayın sözleşmesini uzattı. ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Tivibu’da yayınlanacak.
-22 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Hukuk ve Rgülasyon Genel Müdür Yardımcısı (CLO) Uğur Nabi Yalçın görevinden ayrılma kararı aldı. CLO pozisyonuna Tahsin Kaplan Atandı.
-Türk Telekom’un TRSTTLK12216 ISIN kodlu tahvilinin 3.kupon ödemesi 13.09.2021 tarihinde ödendi.
-Türk Telekom Yönetim Kurulu A grubu hissedar üyelerinden Dr. Muammer Cüneyt Sezgin istifa etti. Yerine Avni Aydın Düren atandı.
-Türk Telekom’un 2021 yılı öngörülerinde değişikliğe gitti.
Konsolide Gelir Büyümesi: %17 >>>> %18
Konsolide FAVÖK 15.8 Milyar TRL >>>> 16.2 Milyar TRL
Konsolide Yatırım Harcaması 8.5 Milyar TRL >>>> 8.7 Milyar TRL

Yazan: Ömer Demirtaş
İletişim: [email protected]

(Bu yazı 19 Şubat 2022 tarihinde yazılmıştır.)

Not: Söz Konusu içerik musasavas.com.tr ziyaretçileri tarafından hazırlanmıştır. İçerik ve içerikte yer alan ifadeler Musa Savaş’ın görüşlerini yansıtmaz, içerikte yer alan ifadelerden Musa Savaş sorumlu tutulamaz. İçerikte yer alan veriler Türk Telekom ve diğer ilgili kuruluşların kendi yayınlarından elde edilmiştir, kesinlik taşımamaktadır.