Türk Telekom için sorulara cevaplar…

6 Ocak 2015 4 Yazar: Musa Savaş

Türk Telekom için gerek özelden, gerek sosyal medyadan, gerekse de internet sitem üzerinden sorulan soruları, ana başlıklar halinde gruplayınca, ortaya on tane ana soru çıktı. Bunlardan iki tanesi aciliyet içeriyordu. Dolayısıyla şimdilik bu iki soruyu cevaplayacağız.

Birincisi; Aralık ayı başında duyurduğumuz yeniden yapılanma çalışmaları ile ilgili olarak, son safha olan, Grup Müdürlükleri ve Direktörlüklerle ilgili alınan kararların uygulamaya ne zaman geçeceği idi.

İkinci soru ise Bölge Müdürlüklerinin kaldırılması ve Genel Müdürlüğün tamamen İstanbul’a taşınıp taşınmayacağı idi.

Cevap bir: Planlanan yeni organizasyon şeması için isimler hâlâ belirleniyor. Bu hafta sonu itibariyle Grup Müdürlükleri ve Direktörlüklerde yeni isimlerin belirlenmesinin tamamlanması bekleniyor. Duyurular ise sadece ilgili birimlere yapılacak.

Cevap iki: Bölge Müdürlüklerin kaldırılması konusu ise tabandan gelen yoğun tepkiden dolayı bir süreliğine askıya alındı. Fakat bu süre şu an için belli değil. Genel Müdürlüğün taşınması konusu ise şöyle: Dört büyük direktörlük yani Kamu Satış, Network (Ağ), IT (Bilgi İşlem) ve Erişim Direktörlükleri Ankara da diğerleri ise Ankara ve İstanbul arasında dağılmış durumda. Fakat en üst düzey yönetim fiili olarak zaten İstanbul’da. Ankara’daki bu direktörlüklerin İstanbul’a taşınması demek, en az 1000 kişinin de (yani 1000 aile) taşınması anlamına geliyor. Diğer taraftan, Türk Telekom ile iş yapan firmalarında Ankara’da ciddi sayıda personelinin olması, dolayısıyla da bu taşınmadan etkilenecek olmaları, bu düşüncenin şimdilik dondurulmasına yol açtı. Çünkü Ankara’daki çok büyük bir ekosistemin dağılması söz konusu. Mevcut ekosisteme zarar vermeden veya en az zarar verecek bir yol bulunduğunda yeniden gündeme gelecek.