Turkcell 2Ç Sonuçları ve Analizi

Haziran ayının sonunda Covid-19 pandemisinin gölgesinde tamamlanan 2.Çeyrek Turkcell için ayrı bir anlam taşımakta. Elbette 2.Çeyrek Covid-19 Pandemisi’nin etkileri sebebiyle tüm telco’lar için özel olsa da Turkcell burada, senelerdir dijitalleşmeye ve dijital iş segmentine yaptığı yatırımlar sebebiyle özellikle ayrışmakta. Tüm ekonomi dünyasında bu dönemde sıkça dile getirildiği gibi pandemi sürecinde dünya zorunlu olarak hızlanan bir dijitalleşme sürecine girdi ve bu süreç bize bir kez daha “dijitalleşme” kavramının toplantı ve konferanslarda üst düzey yöneticilerin söyledikleri havalı bir kavramdan ibaret olmadığını, hayatımıza ve şirket bilançolarına ciddi biçimde dokunduğunu göstermiş oldu.

Dijitalleşme sürecinde, Turkcell’in gerek bireyselde gerekse de kurumsalda müşteriye daha fazla temas edip daha kuvvetli bir bağ kuruyor olmasını, Turkcell’in en büyük avantajı olarak görüyorum. Özellikle geçmiş senelerde uygulanmış olan konum bazlı pazarlama uygulamalarına temel olan Sürpriz Nokta uygulaması, Turkcell’in bu alandaki gücünü ve potansiyelini göstermekte olduğunu düşünüyorum. Finansallara ve operasyonel sonuçlara da baktığımız zaman Dijital kanalların kullanım yoğunluğu, dijital kanallar üzerinden elde edilen gelir, dijital iş ve dijital ürünler üzerindeki gelişim bu durumu teyit etmekte.

Turkcell’in müşteriler ile olan güçlü bağı operasyonel sonuçlara da yansımakta, sadece 2.Çeyrek özelinde değil, genel olarak ele aldığımız zaman Turkcell’in elindeki kısıtlı homepass’e rağmen IPTV ürününde neredeyse Türk Telekom ile başabaş abone sayısına sahip olması örnek olarak gösterilebilir. Keza sabit tarafta fiber abone/fiber homepass oranı da Turkcell lehine.

Turkcell’in mobil ağırlıklı olan gelir kırılımı sebebiyle azalan mobilite Turkcell’i diğer telco’lara kıyasla daha ciddi şekilde etkilemekte, özellikle roaming (uluslararası dolaşım) gelirlerindeki azalma (gerekse Turkcell Türkiye gerekse de Turkcell Uluslarası) gelirler üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Öyle ki roaming gelirlerinin payı 2. çeyrekte %0.9 olarak gerçekleşirken geçen senenin aynı çeyreğinde bu oran %3.5 idi. Yine azalan mobilite net abone kazanımı üzerinde olumsuz etki oluşturmakla beraber bu duruma karşın Turkcell 2.çeyreği mobilde net abone kazanımı ile kapatarak nispeten olumlu (ya da başka bir ifadeyle daha az olumsuz) şekilde ayrışmış oldu. Yine azalan mobilite Belarus pazarında faaliyet gösteren Turkcell iştiraki BeST özelinde de ciddi bir etki yaratmış, gelirlerde ve buna bağlı olarak FAVÖK marjında aşağı yönlü etkiye sebep olmuş durumda.

Turkcell’in Ukrayna’daki iştiraki Lifecell ise geçen zaman içerisinde iyileşen finansal görünümün devam etmesiyle Haziran ayında net kar elde edebildi.

Turkcell 2Ç’20’de net karını geçen senenin aynı dönemine kıyasla %83.1 artışla 851 milyon TL’ ye yükseltti. Bu performansta, korunma önlemleri, azalan finansman maliyeti ve azalan satış-pazarlama giderleri etkili oldu. Benim dikkatimi çeken husus ise Murat Erkan’ın açıklamasında gider yönetiminde yapısal ve kalıcı değişim ifadesine yer vermiş olması. Kastedilen genel çaplı maliyet kontrolü mü ya da satış-pazarlama özelinde dijitalleşme yönünde atılan/atılacak adımlar mıdır, merak uyandırmakta.

Bununla beraber Murat Erkan’ın CEO koltuğuna oturduğu Mart 2019’dan itibaren Lifecell markasının vurgusunun azalması da cevabını merak ettiğim sorulardan. Elbette tüm bu soruların cevabını bize zaman gösterecek.

Bu çeyrekte bir başka önemli gelişme de meydana geldi. Turkcell’in hakim hissedarı Telia, elindeki Turkcell hisselerini Türkiye Varlık Fonu’na devretmek üzere anlaşmaya vardı. Devrin bu sene içerisinde yapılması öngörülüyor.

Finansal
-2Ç’20 Turkcell konsolide gelir 6.924 Milyar TL (2Ç’19 6.191 Milyar TL)
-12A’20 konsilde gelir artışı %11,8 (12A’19 %21,3)
-2Ç’20 FAVÖK 2.824 Milyar TL (2Ç’19 2.553 Milyar TL)
-12A’20 FAVÖK artışı %10,6 (12A’19 %19,6)
-2Ç’20 FAVÖK Marjı %40,8 (2Ç’19 %41,2)
-12A’20 FAVÖK Marjı büyümesi -0,4yp (12A’19 -0,6yp)
-2Ç’20 FVÖK 1,373 Milyar TL (2Ç’19 1.287 Milyar TL)1
-12A’20 FVÖK artışı %6,7 (12A’19 %18,3)
-2Ç’20 FVÖK Marjı %19,8 (2Ç’19 %20,8)
-12A’20 FVÖK Marjı büyümesi -1yp (12A’19 -0,5yp)
-2Ç’20 Net Kâr 852 milyon TL (2Ç’19 464 milyon TL)
-2Ç’20 Operasyonel Yatırımlar/Gelir %16,9 (2Ç’19 %15,4)
-2Ç’20 Operasyonel Yatırım Harcaması 1.171 milyar TL (2Ç’19 956 milyon TL)2
-2Ç’20 itibarıyla net açık döviz pozisyonu +50 Milyon USD olarak gerçekleşti. (2Ç’19 +207 milyon TL)
-2Ç’20 Lifecell (Ukrayna) Konsolide Gelir 1.596 milyar UAH (2Ç’19 1.481 milyar UAH)
-2Ç’20 Lifecell (Ukrayna) FAVÖK 880 milyon UAH (2Ç’19 798 milyon UAH)
-2Ç’20 Lifecell (Ukrayna) FAVÖK Marjı %55,1 (2Ç’19 %53,9)
-2Ç’20 Lifecell (Ukrayna) Net Kar -34 milyon UAH (2Ç’19 -293 milyon UAH)
-2Ç’20 Lifecell (Ukrayna) Yatırım Harcaması 440,8 milyon UAH (2Ç’19 350 milyon UAH)
-2Ç’20 BeST Konsolide Gelir 32,6 milyon BYN (2Ç’19 33,7 BYN)
-2Ç’20 BeST FAVÖK 7,6 milyon BYN (2Ç’19 11,1 milyon BYN)
-2Ç’20 BeST FAVÖK Marjı %23,3 (2Ç’19 %33)
-2Ç’20 BeST Net Kar -8,9 milyon BYN (2Ç’19 8,5 milyon BYN)
-2Ç’20 BeST yatırım harcaması 8,7 milyon BYN (2Ç’19 20,4 milyon BYN)
-2Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell Konsolide Gelir 53,4 milyon TL (2Ç’19 51,6 milyon TL)
-2Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell FAVÖK 19,5 milyon TL (2Ç’19 19,2 milyon TL)
-2Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell FAVÖK Marjı %36,6 (2Ç’19 %37,3)
-2Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell Net Kar 8 milyon TL (2Ç’19 5,4 milyon TL)
-2Ç’20 Kuzey Kıbrıs Turkcell yatırım harcaması 9,8 milyon TL (2Ç’19 13 milyon TL)
-2Ç’20 Financell Gelir 131,9 milyon TL (2Ç’19 235,4 milyon TL)
-2Ç’20 Financell FAVÖK 76,9 milyon TL
-2Ç’20 Financell FAVÖK Marjı %58,3 (2Ç’19 %53,2)
-2Ç’20 Financell Net Kâr 48,1 milyon TL (2Ç’19 -1,8 milyon TL)
-2Ç’20 PayCell Gelir 63 milyon TL (2Ç’19 57 milyon TL)
-2Ç’20 PayCell FAVÖK 27 milyon TL (2Ç’19 44 milyon TL)
-2Ç’20 PayCell FAVÖK Marjı %43 (2Ç’19 %77)

Operasyonel
-2Ç’20 itibarıyla Turkcell Grubu toplam abone sayısı 47,4 milyon (2Ç’19 48,2 milyon)
-2Ç’20 Turkcell Grubu net abone kazanımı 100 bin (2Ç’19 -200 bin)
-2Ç’20 itibarıyla Turkcell Türkiye abone sayısı 36,5 milyon (2Ç’19 36,8 milyon)
-2Ç’20 Turkcell Türkiye net abone kazanımı 181 bin (2Ç’19 200 bin)
-2Ç’20 itibarıyla toplam mobil abone sayısı 33,4 milyon (2Ç’19 33,9 milyon)
-2Ç’20 toplam mobil abone kazanımı 106 bin (2Ç’19 214 bin)
-2Ç’20 itibarıyla toplam faturalı mobil abone sayısı 21,2 milyon (2Ç’19 18,9 milyon)
-2Ç’20 toplam faturalı net abone kazanımı 144 bin (2Ç’19 215 bin)
-2Ç’20 itibarıyla toplam mobil ön ödemeli abone sayısı 12,2 milyon (2Ç’19 15 milyon)
-2Ç’20 toplam mobil ön ödemeli net abone kazanımı -37 bin (2Ç’19 -1 bin)
-2Ç’20 itibarıyla mobil ARPU 46,4 TL (2Ç’19 40,7 TL)
-2Ç’20 itibarıyla toplam sabit genişbant abone sayısı 2,32 milyon (2Ç’19 2,24 milyon)
-2Ç’20 sabit genişbant net abone kazanımı 49,2 bin (2Ç’19 -37,6 bin)
-2Ç’20 itibarıyla sabit genişbant ARPU 69,6 TL (2Ç’19 64,2 TL)
-2Ç’20 itibarıyla toplam fiber abone sayısı 1,61 milyon (2Ç’19 1,44 milyon)
-2Ç’20 net fiber abone kazanımı 42 bin (2Ç’19 25,9 bin)
-1Ç’20 itibarıyla fiber ARPU 72,1 TL (2Ç’19 66,1 TL)3
-2Ç’20 itibarıyla toplam FWA abone sayısı 490,7 bin (2Ç’19 129,8 bin)
-2Ç’20 FWA net abone kazanımı 91,2 bin (2Ç’19 73,4 bin)4
-2Ç’20 itibarıyla toplam TV+ IPTV abone sayısı 772,4 bin (2Ç’19 653,2 bin)
-2Ç’20 net TV+ abone kazanımı 31,1 bin (2Ç’19 21,2 bin)
-2Ç’20 itibarıyla ort. mobil data kullanımı 11,7GB (2Ç’19 6,6GB)
-2Ç’20 itibarıyla ort. LTE data kullanımı 13,9GB (2Ç’19 8,2GB)
-2Ç’20 itibarıyla toplam LTE abone sayısı 31,6 milyon (2Ç’19 31,4 milyon)
-2Ç’20 itibarıyla LTE uyumlu cep telefonu sayısı 21 milyon (2Ç’19 19 milyon)
-2Ç’20 itibarıyla akıllı telefon penetrasyonu %79 (2Ç’19 %75)
-2Ç’20 itibarıyla LTE uyumlu akıllı telefon penetrasyonu %90 (2Ç’19 %83)
-2Ç’20 itibarıyla LTE abone penetrasyonu %95 (2Ç’19 %93)
-2Ç’20 itibarıyla Lifecell (Ukrayna) toplam abone sayısı 8,9 milyon (2Ç’19 9,2 milyon)
-2Ç’20 itibarıyla Lifecell (Ukrayna) ARPU 59,7 UAH (2Ç’19 53,1 UAH)
-2Ç’20 itibarıyla BeST (Belarus) toplam abone sayısı 1,4 milyon (2Ç’19 1,5 milyon)
-2Ç’20 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell toplam abone sayısı 500 bin (2Ç’19 600 bin)

Dijital
-Tekil dijital gelirler %23; Dijital iş gelirleri %15 artış gösterdi.
-Turkcell TR bireysel satışlarında dijital kanalların payı %11 oldu. (Sabit segment hariç)
-Karantina kısıtlamaları döneminde evde kalan 65 yaş ve üzeri Turkcell müşterilerinin temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin temini için PayCell çağrı merkezi hizmet vermeye başladı.
-Nisan ayında dijital kanallardaki ziyaretçi sayısı 38 milyona ulaştı.
-Dijital kanallar üzerinden online sipariş sayısı Nisan ayında 5 kat arttı. Artış 2Ç boyunca 2,7 kat olarak gerçekleşti.
-BİP Konferans ürününün beta versiyonu kullanıma sunuldu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi toplantısında denendi.
-Yaani Mail kurumsal kullanıcılara sunulmaya başlandı.
-PayCell üzerinden yapılan dijital içerik alımları geçen yıla kıyasla %84 artış gösterdi.
-2Ç’20’de PayCell aktif abone sayısı 2Ç’19’a kıyasla 2,5 katına çıktı.
-2Ç’20’de PayCell kart üzerinden yapılan işlem hacmi de 2Ç’19’a kıyasla %71 artış gösterdi.

Stratejik
-Turkcell’in FWA ürünü olan SuperBox’ın abone sayısı Temmuz ayı itibariyle yarım milyon aboneye ulaştı.
-Turkcell’in dijital ürünlerini ihracı stratejisi kapsamında Karayip pazarında faaliyet gösteren Digicel ile yapılan anlaşma kapsamında Turkcell dijital ürünleri 1 Temmuz itibariyla Karayip pazarında kullanıma açıldı.
-Çinli tedarikçilerle gelecekteki alışverişlerde ve anlaşmalarda Çin Yuan’ı kullanılması hususunda anlaşmaya varıldı.
-Turkcell’in en büyük hissedarı Telia, Turkcell’deki hisselerini TVF’ye satış konusunda anlaştı.
-CMO Ömer Barbaroş Yiş 17 Nisan 2020 tarihinde görevinden ayrıldı.
-CMO pozisyonuna vekaleten Strateji Direktörü Fatih Alper Ergenekon atandı.
-Turkcell’e bağlı iştirak olarak Lifecell Müzik Yayın ve İletişim A.Ş. kuruldu.
-Turkcell’e bağlı iştirak olarak Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. kuruldu.
-CMO pozisyonuna vekalet eden Fatih Alper Ergenekon asaleten atandı.
-Turkcell Yönetim Kurulu, Turkcell Özel Finansman A.Ş.’nin kuruluş izninin iptali ve faaliyet izni başvurusunun geri çekilmesi için BDDK’ya başvuru yapılmasına karar verdi.
-Rekabet Kurulu, İnteltek hisselerinin satışına onay verdi.

Yazan: Ömer Demirtaş
İletişim: [email protected]

Not: Söz Konusu içerik musasavas.com.tr ziyaretçileri tarafından hazırlanmıştır. İçerik ve içerikte yer alan ifadeler Musa Savaş’ın görüşlerini yansıtmaz, içerikte yer alan ifadelerden Musa Savaş sorumlu tutulamaz. İçerikte yer alan veriler Turkcell ve diğer ilgili kuruluşların kendi yayınlarından elde edilmiştir, kesinlik taşımamaktadır.

Dipnotlar:
1FVÖK, FAVÖK’ten amortisman maliyetlerinin düşülmesiyle elde edilir.
22Ç’20 itibarıyla Turkcell’in borçluluk oranı 0,8 (1Ç’19 1.2)
Turkcell’in borçluluk oranı 1Ç’20 itibariyla BT Group, Vodafone, Orange, Etisalat, KPN, Telefonica, Telecom Italia ve Türk Telekom’dan daha düşük.
3Fiber abone verilerine kablo (Docsis) aboneleri de dahil edilmiştir (ARPU verisi hariç).
4FWA, Superbox gibi mobil altyapı üzerinden verilen sabit erişim ürünleridir.

Bir Cevap Yazın

EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish
%d blogcu bunu beğendi: