Ne kadar ilerledik? « Musa Savaş

Arşivler

Ne kadar ilerledik?

6 Kasım’da AB İlerleme Raporu açıklandı. Bu raporda AB mevzuatına ve uygulamalarına geçen bir yılda Türkiye’nin ne kadar uyum sağladığı yansıtılıyor. Herkes bu raporda yer alanları kendi uzmanlık alanı doğrultusunda değerlendirdi. Bir haftaya yakın tartışıldı.

Bu raporda bizi ilgilendiren neler var diye baktığımızda karşımıza telekomünikasyon ile ilgili uyarılar çıkıyor. Kısa dönemde halletmemiz gerekenler şöyle;

  • Mevcut AB düzenlemeleri ile uyumlu yeni Elektronik Haberleşme Yasasının kabul edilmesi.

  • 2002 AB yasal çerçevesi ile ilgili başlangıç koşullarının yerine getirilmesi.

Orta dönemde halletmemizi istedikleri;

  • Elektronik haberleşme alanında müktesebatın uygulanmasına ve ulusal yasal çerçeveye uyarlanmasına devam edilmesi ve pazarın tamamen serbestleşmesine hazırlık yapılması.

AB İlerleme Raporunda yer alan diğer değerlendirmeler ise şöyle;

  • Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler genel olarak “some progress” (biraz ilerleme) olarak ifade ediliyor.

  • Elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri alanında mobil hizmetler ve geniş bant piyasaları büyümeye devam etmiştir. Geniş bant piyasasında büyüme esas olarak Türk Telekom’un sunduğu ADSL hizmeti ile sağlanmıştır. Türk Telekom’un sahibi olduğu TTNet’in pazarda yüzde 97 payı bulunmaktadır. Ancak, tüm DSL erişim seçenekleri kısa süre önce alternatif işletmecilere sunulmaya başlanmıştır.

  • Sabit telefon alanında rekabet sınırlı kalmıştır. Alternatif işletmecilerin şehiriçi telefon hizmeti vermesine izin verilmemektedir.

  • Etkin Piyasa Gücü, frekans kullanımı, tarifeler, numara taşınabilirliği, Referans Arabağlantı Teklifleri konularında çalışmalar yapılmıştır. Sabit Telekomünikasyon Hizmeti, Wimax, MVNO ve 3G lisanslarının verilmesi için hazırlık yapılmıştır.

  • Telekomünikasyon Kurumu, düzenlemeler ile doğrudan ilgili 137 personele ve önemli büyüklükte bütçeye sahiptir.

  • Lisanaslama rejimi ve yüksek vergiler piyasaya girişi engellemektedir.

  • Telekomünikasyon Kurumu’nun bağımsızlığının sağlanarak Hükümetin etkilerinden uzak tutulması gerekmektedir.

Sonuç olarak; ülkemizde telekomünikasyon alanında serbestleşme konusunda ciddi adımlar atılmadığı için bu yılki raporda da verilen mesaj değişmedi. AB diyor ki; telekomünikasyonda serbestleşmeyi yapmadınız, mutlaka bir an önce yapın.

(Bu yazının bir kısmı 18 Kasım 2007 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)

Bir Cevap Yazın