Arşivler

Türkiye’de yasal elektronik para dönemi başladı

2015’de Hayatımızdaki değişikliklerden birisi de, “elektronik para” olacak. Biliyorum, bu yeni değil diyenleriniz var ama Türkiye’de “yasal” hale gelmesi yeni bir şey. Daha doğrusu “güvenli” hale […]

Bilişim sektörü derneklerinden TÜBİDER ve TÜBİFED tekrardan açıldı

23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK/667), kapatılan dernekler arasında, bilişim sektöründe faaliyet gösteren TÜBİFED (Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu) ve TÜBİDER’de (Tübider Bilişim Sektörü Derneği) yer almaktaydı. Yönetim Kurullarının yaptığı itiraz başvuruları değelendirilen söz konusu dernekler 22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK/677) ile yeniden açıldılar.

[…]

Bilişim sektörü derneklerinden TÜBİDER ve TÜBİFED kapatıldı

23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK/667), kapatılan dernekler arasında, bilişim sektöründe faaliyet gösteren TÜBİFED (Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu) ve TÜBİDER’de (Tübider Bilişim Sektörü Derneği) yer almaktadır.

[…]

Siber Suçlar Sözleşmesi

AB tarafından 2001’de imzalanan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi” TBMM tarafından onaylandı. Söz konusu sözleşmeyi Türkiye adına 10 Kasım 2010 tarihinde Strazburg’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzalamış fakat bazı konularda çekincelerimiz olduğu için bugüne kadar TBMM tarafından onaylanmamıştı.

Siber Suçlar Sözleşmesi Nedir?

Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi, bilgisayar ve internet suçlarını kapsayan ilk uluslararası sözleşmedir. […]

Taksitlerin kaldırılması cep telefonu satışlarına nasıl etki yaptı?

Geçen yılın son günü, Resmi Gazetede BDDK’nın bir yönetmeliği yayınlandı. Buna göre telekomünikasyon ürünlerinde kredi kartına taksit satışları kaldırılmış durumda.

Tabi olay cep telefonu satıcıları olan teknomarketler ve cep telefonu bayilerinde soğuk duş etkisi yarattı. Çünkü cep telefonu pazarı doygunluğa ulaştıktan sonra pazara çıkan akıllı telefonların 1500-2000 TL’lere varan fiyatları ile satışı kredi kartına taksit […]

Bankalar için yeni bir dönem

14 Eylül tarihli Resmi Gazete’de bir tebliğ yayınlandı. 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girecek bu tebliği hazırlayansa BDDK yani tam adıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Tebliğin tam adı “Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ”. […]