İnterneti gazete dergi okumak için kullanıyoruz

6 Temmuz 2011 0 Yazar: Musa Savaş

TÜİK’i duymuşsunuzdur. Türkiye İstatistik Kurumu olan TÜİK’den bahsediyorum. TÜİK, “2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçları” isimli bir araştırma yapmış. Araştırma 2008 yılı Nisan ayı içerisinde yapılmış.

Hanehalkı, bilgisayar kullanımı ve internet kullanımı diye iki başlıkta incelenmiş. Hanelerin yüzde 24,5’i internete bağlanıyor. İnternete bağlı hanelerin yüzde 82,1’i ADSL üzerinden bağlanıyor. İnternete bağlanmayan hanelerin yüzde 29,6’sı evden internete bağlanmama nedeni olarak İnternet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişler.

Araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki hanehalkı bireylerinin bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla yüzde 38,1 ve yüzde 35,8.

2008 yılı Ocak-Mart döneminde 16-74 yaş grubu hanehalkı bireylerinin yüzde 32,2’si internet kullanmış olup, bu bireylerin yüzde 59,7’si her gün internet kullanmış. Aynı dönemde internet kullanan bireylerin yüzde 55,2’si evinde, yüzde 38,4’ü işyerinde, yüzde 24,2’si internet kafede internet kullanmış.

Bilgisayar ve internet kullanımına yaş gruplarına göre baktığımızda oranın en yüksek olduğu yaş grubunu 16-24 olarak görüyoruz. Bu grubu 25-34 yaş grubu izliyor. Bilgisayar ve internet kullanım oranı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek. Eğitim durumuna göre en fazla bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla yüzde 87,9 ve yüzde 87,2 ile yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunlarında. Bunu yüzde 67,2 bilgisayar ve yüzde 64 internet kullanımı ile lise ve dengi okul mezunları takip ediyor.

Hanehalkı bireyleri niçin interneti kullanıyor diye baktığımızda yüzde 76’sının gazete ya da dergi okumak için kullandığını görüyoruz. Yüzde 74’ü e-posta gönderme alma, yüzde 69,7’si anlık ileti gönderme (yani chat için), yüzde 65,2’si müzik indirme ya da dinleme için İnterneti kullanıyor.

İnternet kullanımına e-ticaret açısından baktığımızda ise karşımıza umut verici bir rakam çıkıyor. 2008 yılı Ocak-Mart döneminde internet kullanan hanehalkı bireylerinin % 7,2’si internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi vermiş ya da satın almış. Bu oran üç ay ile bir yıl öncesi internet kullanıcılarında % 2,7 bir yıldan uzun süre önce internet kullananlarda ise yüzde 1,7 olarak belirtilmiş. Araştırmada, yapılan bu e-ticaretin kategori detayları da unutulmamış. Nisan 2007-Mart 2008 dönemini kapsayan son 12 ayda İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan hanehalkı bireylerinin yüzde 30,4’ü internet üzerinden elektronik araçlar almış. Bunu yüzde 25,2 ile ev eşyası, yüzde 23,4 ile kitap, dergi, gazete, yüzde 18,2 ile giyim, spor malzemeleri takip ediyor. İnternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermeyen ya da satın almayan hanehalkı bireylerinin oranı ise yüzde 88,4’tür.

Araştırma, yüzümüzü güldürecek geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak sonuçlar içeriyor. Özellikle e-ticaret sitelerinin bu araştırmayı iyice incelemesini öneriyorum.

 

 

 

 

 

(Bu yazının bir kısmı 31 Ağustos 2008 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)