İnternetimiz ne kadar hızlı?

3 Ağustos 2011 0 Yazar: Musa Savaş

Ülkemizde internet erişim hizmetinin tek hakimi yüzde 95’lik Pazar payı ile Türk Telekom’un bir şirketi olan TTNet. Her ne kadar alternatif internet servis sağlayıcıları arasına “Biri” markasıyla Koç.net’in dahil olması bu sektörün geleceği adına umutlanmamızı sağlasa da Koç.net’in zaten yıllardır bir şekilde bu işleri yaptığını bilen bizler için çok fazla sürpriz olmadı. Kısacası Koç.net’in zaten yaptığı işlerden biriydi. Sadece bu hizmetini markalaştırdı.

İnternet erişiminde TTNet’in yüzde 95 pazar payına sahip olmaya devam etmesi halinde, neler olur? Girmek için müzakereleri yaptığımız AB’nin internetteki hızına yetişmemiz mümkün olmaz. Şöyle ki; genişbant erişiminde etkin rekabetin tesisi için, alternatif işletmecilerin pazardan en az yüzde 20 pay almaları gerekiyor. Bu payın en kısa sürede gerçekleştirilmesinin hedeflenmesi ve bu amaçla genişbant internet hizmetleri piyasasında etkin rekabetin tesisi edilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Avrupa Alternatif Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (ECTA), yılda iki kez Avrupa’da hızlı internet kullanımı ile rekabeti inceleyen raporlar hazırlayarak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Hazırlanan raporda, Avrupa’da hızlı internet abone sayısının 100 milyona ulaştığı ortaya konuyor. Ancak, çalışmada, 10 MB/sn den daha yüksek hızlı internet hizmetlerinin, neredeyse tamamının alternatif işletmeciler tarafından verildiği, yerleşik işletmecinin bu hizmetlerde payının çok düşük olduğu vurgulanıyor. Raporda, İsveç gibi hızlı internet konusunda öncü olan ve her on kişiden birinin hızlı internet abonesi olduğu bir ülkede bile, yüksek hızlı internet hizmetlerinin yüzde 70’inin alternatif işletmeciler tarafından sağlandığı, yerleşik operatörün sadece yüzde 20’lik bir paya sahip olduğu ortaya konuyor. ECTA, raporda, hızlı internet aboneliğinin yaygınlaşması için, rekabetin geliştirilmesine ve fiber erişimine öncelik verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Raporda, alternatif işletmecilerin hızlı internet hizmeti vermelerindeki en önemli engelin yerleşik operatörün altyapıyı elinde bulundurmasından kaynaklandığı vurgulanıyor. (Bu cümle size tanıdık geldi değil mi?). Avrupa’da internet hizmetlerinin %18’inin alternatif altyapılar ile sunulduğu, geriye kalan bölümünde de, yerleşik operatörün altyapısının alternatif işletmeciler tarafından hizmet vermek için kullanıldığı ortaya konuyor.

Rapordan bazı verileri özetlersek:
– Avrupa’da hızlı internet hattı sayısı son bir yılda yüzde 20,9 arttı.
– İskandinav ülkeleri, hızlı internet konusunda liderliği koruyor. Danimarka’da nüfusun yüzde 36’sı hızlı internet abonesi, Hollanda, İsveç ve Finlandiya’da ise bu oran yüzde 30.
– İsveç’te nüfusun yüzde 10’u Yüksek hızlı internet (10 MB üstü) abonesi.
– Yüksek hızlı internet hizmetinin büyük bir kısmı alternatif operatörler tarafından veriliyor.
– İsveç’te nüfusun yüzde 5’i fiber erişim ile yüksek hızda internet hizmeti alıyor.
– IPTV konusunda en gelişmiş ülke Danimarka. Nüfusun yüzde 5’i IPTV hizmeti alıyor.

Bu rapordaki rakamlara bakınca dudaklarımızdan şu kelimeler döküldü: “Darısı başımıza!”

(Bu yazının bir kısmı 14 Eylül 2008 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)