Türk Telekom 4Ç’20/YS’20 Sonuçları ve Analizi

Başlamadan önce 4Ç’20 telekonferansı sunumunun dizgi ve grafik olarak daha önceki çeyreklerdeki sunumlara kıyasla daha karmaşık ve anlaşılması zor olduğunu düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse aradıklarımı bulmak konunda epey zorlandığımı ifade etmeliyim.

2020 yılını, bu sıra dışı yılı tamamladık. 2020 yılı tüm sektörleri derinden etkiledi, dönüşüm süreçlerini hızlandırdı hatta bazı sektörlerin yapısı bu süreçte tamamen veya kısmen farklılaştı. Elbette tüm bu sürecin altında yatan, bir nevi köprü görevi üstlenen sektör telekomünikasyon sektörü oldu. Telekomünikasyon sektörü yalnızca klasik telekom faaliyetleri ve temel iş kolları üzerinde bu gelişmenin altyapısını oluşturup, gelişmenin yanında aynı diğer sektörlerde olduğu gibi yapısında ve iş kollarında farklılaşmalara sahne oldu. Özellikle bu süreçte iş kollarını ve faaliyet alanlarını klasik telekom faaliyetleriyle sınırlı tutmayıp dikeylerde genişlemiş olan telco’ların grup dışı gelirlerinde ve temel faaliyet alanı harici gelirlerinde ciddi bir büyüme yakalamış olduğunu görüyoruz.

Temel faaliyet alanları olan klasik telekom faaliyetlerine göz atacak olursak, pandeminin getirdiği zorunlu dijitalleşme özellikle sabit segmentte eşsiz operasyonel başarılara ve eşsiz talep artışına sebep oldu. Sabit Genişbant abone sayısı 2020 yılında toplam 2 milyon artışla tüm zamanların rekorunu kırdı. Türk Telekom 2020 yılı içerisinde toplam 2.6 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 50.4 milyona çıkarttı. Her ne kadar 2018’deki 4.3 milyon net abone kazanımı rekorundan uzak olsa da bu süreçte abone kazanımının lokomotifinin sabit segment olduğunu, alınan tedbirler ve sosyal kısıtlamaların etkisiyle azalan mobilitenin mobil segment üzerinde negatif etkiye sahip olduğu, Tivibu için TV segmentinin durgun olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Özellikle sabit genişbant segmentindeki net abone kazanımının, penetrasyon hedefinin gerçekleştirilmesinde ciddi bir katkısı bulunmakta. Mobil segmentte 4Ç’20’de 98 bin net abone kazanımıyla 2020’deki net abone kazanımı 240 bin olarak gerçekleşti. Bu noktada Türk Telekom’un rakiplerinden daha düşük bir performans sergilediğini görüyoruz. Bu durumun oluşmasında 2019 Eylül İstanbul Depremi’nde yaşanan altyapı problemi ve azalan mobilitenin getirdiği müşteri kitlesi ile daralan temasın etkili olduğunu düşünüyorum. TV segmentinde ise yaklaşık bir senedir Tivibu 2017 ve 2018’deki operasyonel başarılarının gölgesinde durağan bir performans sergilemekteydi. 2020’nin ikinci yarısından itibaren Tivibu’ya eklenen içeriklerdeki yaşanan artış ve rakiplerin bazılarını görece bu süreç içerisinde dezavantajlı pozisyona düşmelerinin de neticesinde 4Ç’20’de Tivibu Ev 18 bin abone kazandı.

Operasyonel tarafta ARPU performansına bakarsak sabit segmentte müşterilerin artan ihtiyaç ve taleplerinin tetiklediği upsell operasyonlarının da katkısıyla %14’lük artış gerçekleşti. Mobil segmentte ise Ön Ödemeli aboneliklerde artan data tüketiminin de etkisiyle 4Ç’20’de %26; 12A’20’de ise %11’lik bir büyüme gerçekleşti. Faturalı aboneliklerde ise 4Ç’20’deki abone kazanımı ve müşteri sadakati odaklı fiyatlandırma operasyonlarının da etkisiyle ARPU büyümesi %7 olarak gerçekleşebildi. TV segmentinde ise 4Ç’20’de %16 ve 12A’20’de %10’luk büyüme kaydedildi.

Finansallara göz atacak olursak, grup konsolide gelirlerini %19,6 arttırarak halka arzdan bu yana en büyük artış performansını sergilemiş oldu. Operasyonel gelir büyümesi ise %17.2 olarak gerçekleşerek 2020 beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Sabit segmnette gelirler 4Ç’20’de %32 ve 12A’20’de %25 büyüme performansı sergileyerek halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme performansı sergiledi. Net kar ise yıllık bazda %32 artış ile 3.2 milyar TRL’ye yükseldi. Korunma önlemleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde grubun 3Ç’20’de 211 milyon USD olan net açık döviz pozisyonu 4Ç’20 itibariyle 46 milyon USD seviyesinde pozitife döndü. Borçluluk oranı ise 3Ç’20 seviyesi olan 1.35x’ten 4Ç’20 itibariyle 1.15x seviyesine gerilerdi. Böylece Türk Lirası’ndaki olası %10’lk bir değer kaybının FAVÖK üzerindeki etkisi Eylül’20’deki 953 milyon TL’den Aralık’20’de 59 milyon TL’ye düştü. Bu gelişmeler olağandışı istikrarsız ekonomik koşullarda net kar ve büyümenin sürdürülebilirliğini sağlanması için oldukça önemli. Turkcell geçtiğimiz senelerdeki finansal performansını ağırlıkla bu alanda gerçekleştirdiği operasyonlara borçlu.

2020 yılında toplam 6.7 milyar TRL operasyonel yatırım gerçekleşti. Fiber homepass yıllık bazda 4.9 milyon hane artışla 26.8 milyon haneye yükseldi. Fiber miktarı ise yıllık bazda 37 bin km artış göstererek 331 bin km’ye yükseldi. Böylece Türk Telekom son 5 sene içerisinde fiber miktarını %55 artışla 118 bin km arttırarak YS’15 seviyesi olan 213 bin km’den 331 bin km’ye yükseltti. Fiber homepass ise %122 artışla YS’15 seviyesi olan 12.1 milyon hane’den 26.8 milyon hane’ye yükseltti. Bu süreçte sabit segmentte Türk Telekom’un en büyük rakibi fiber miktarını %37 artışla YS’15 seviyesi olan 35 bin km’den 48 bin km’ye, fiber homepass’i ise %59 artışla YS’15 seviyesi olan 2.4 milyon hane’den 3.8 milyon hane’ye yükseltmiştir.

Ancak bu durum göz önüne alındığı zaman, Türk Telekom’un sadece 2020’de 4.9 milyon hane fiber homepass artışına karşılık, tüm zamanların rekoru olmasına rağmen fiber abone artışının 2 milyon ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Yine Türk Telekom’un 26.8 milyon hane fiber homepass’ine karşılık fiber abone sayının 6.2 milyon olarak gerçeklemesi ve Türk Telekom’un sabit segmentteki en büyük rakibinin 3.8 milyon hane fiber homepass’e karşılık 1.6 milyon fiber aboneye sahip olduğunu görüyoruz. Ben bu hususta FTTC sahalarda bina içlerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor oluşu sebebiyle doğal bir pazarlama eksiği oluşturuyor. Fiber abone dağılım oranları da bu durumu doğrular nitelikte (Abone Sayısı/Homepass) FTTC 3.9/19.5m FTTB/H 2.3/7.4m. Bu durumda ben Türk Telekom’un önünde fiber erişim şebekelerinin geleceği ile alakalı ili seçeneği olduğunu düşünüyorum.

1)-Yeni şebeke tesisleri ve spesifik sahalarda FTTH kurulum/FTTH dönüşümler yapılırken bunların haricinde kalan FTTC sahalarda G.fast, GigaDSL gibi Gbps seviye modülasyonlar kullanılması.

2)-Tüm FTTB/C şebekenin zaman içerisinde peyderpey FTTH dönüşüme girmesi.

İlk seçenekte FTTC sahalarda bina içi değişiklik yine gerçekleşmeyeceği için tekrar doğal bir pazarlama eksiği oluşacağını düşünüyorum. Bunun yanında lokal şebekelerin fiziksel durumlarının sahadan sahaya değişkenlik göstermesi ve bu lokallerin yenilenme maliyeti düşünüldüğünde performans sorunları çıkması muhtemeledir. Bir başka etken olaraksa abone tarafında cihazların tümünün Gbps seviye modülasyonları desteklemiyor olması da operasyonel sorunlara yol açabilir.

İkinci seçenekse bina içerisinde hatta daire içerisinde fiziksel değişiklik gerektirdiğinden dolayı doğal bir pazarlama avantajı yaratacağını düşünüyorum. abone tarafındaki cihazların standartlaşması da görece daha basit olması sebebiyle operasyonel sorunlardan da daha uzak olduğu fikrindeyim.

Elbette bu kararı alacak birim bu seçeneklerin maliyet ve fayda analizlerini yapmıştır ancak ben hangi seçenek üzerinden devam edilecekse edilsin neticede elde olan fiber altyapının daha etkin kullanımı için FTTC sahalarda bina içlerinde örneğin daha teknolojik gözüken ankastre kutularının tesis edilmesi gibi söz konusu sahalardaki abonelerin bölgelerinde fiber erişim altyapısı bulunduğunu anlayacakları basit operasyonların gerçekleştirilmesinin fiber abone penetrasyonu üzerinde ve dolaylı olarak upsell operasyonları üzerinde büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum.
Pandemi sürecinin getirdiği zorunlu dijitalleşme şebeke üzerinde de trafik artışına sebep oldu. 2020 yılında şebeke üzerindeki trafik %81 oranında artış gösterdi. 2020 yılı içerisinde ise Türk Telekom, omurga kapasitesine 69 Tbps kapasite artışı gerçekleştirdi.

Mobil tarafta 4.çeyrekte sevindirici bir gelişme yaşandı. Ookla’nın verilerine göre Aralık’20’de Türk Telekom, mobilde download ve upload hızlarında birinci operatör konumuna erişti.

Tivibu, Türk Telekom’un özelleştirme sonrası dönemdeki Türk Telekom’u dünyanın sayılı telco’larından birisi haline getirme vizyonunun bir parçası olarak ülkemizde alanında bir ilk olarak 2010 yılında IPTV ve WebTV hizmetiyle son kullanıcıların erişimine açılmıştı. Paul Doany’nin 6 Aralık 2017’de açıkladığı yeni dönem vizyonu dahilinde Tivibu kablosuz evler konseptiyle Ödemeli TV pazarında orta/uzun vadede bir numaralı oyuncu olma hedefi doğrultusunda 2019’a kadar mobil sinerji kampanyalarının da desteğiyle abone sayısında ciddi bir artış yaşamıştı. Tivibu bu sürecin ardından 2019’dan beri durağan hatta net abone kaybı gözlenen bir birim durumundaydı. Tivibu’ya 2020’nin 2.yarısından itibaren yapılan içerik takviyeleri ve gelecek dönemde teknik altyapısında değişiklik yapılacak olması orta vadede TV segmentinde büyümenin işaretçisi olacak. Özellikle pandemi ile birlikte streaming servislerinin klasik ödemeli TV pazarının özellikleriyle daha hibrit bir yapıya kavuşuyor olması doğru değerlendirildiğinde IPTV için büyük bir fırsat yaratacak.

Değerlendirmenin başında da belirtmiş olduğum gibi bu süreçte temel iş kolları haricinde kendini dikeylerde geliştiren telco’ların çok daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Bu süreçte Türk Telekom’un özelleştşrme sonrası dönemde iştiraklerine yaptığı yatırımların ne denli faydalı olduğunu hatta ileride klasik telekom faaliyetlerini gölgeleyecek derecede büyüyecek iş alanları olduğunu görüyoruz. Argela radyo şebekelerini sanallaştırma ve yönetim ürünü olan vRAN için Juniper Networks ile işbirliğine gitti. Bu işbirliği sayesinde vRAN, Juniper’ın tedarik ve pazarlama ağından faydalanarak pazardaki konumunu büyütecek. Bu anlaşma sayesinde yalnızca 4Ç’20’de 5 milyon USD gelir etti. Grubun iştiraklerinin 2020 yılında grup dışı gelirleri %56 büyüme gösterdi. Böylece iştiraklerin grup dışı gelirleri konsolide gelir içindeki payı %6’dan %8’e yükseldi. Aynı zamanda iştiraklerin grup dışı gelirleri konsolide gelir artışının %18’ini oluşturdu. İştiraklerden söz etmişken grubun en önemli parçası olarak gördüğüm TT Ventures’dan söz etmemek olmaz. Her ne kadar 1Ç’20’den itibaren kamuoyuna duyurulmuş olan herhangi bir yeni yatırım bulunmasa da TT Ventures, Türk Telekom Grubu için göz ardı edilemeyecek bir değer. Bugün maalesef sektör genelinde SPV ve VC’lere olan ilgi yeterli seviyede olmasa da geleceğin şirketlerin bu SPV ve VC’lerin bünyesinden çıkacaklardır. Özellikle pandemi süreciyle birlikte dijitalleşme sürecine dikkat çekilirken dijitalleşmenin erken aşama girişimlere sunduğu fırsatlara dikkat edilmeli.

Bu gelişmelerin yanında grubun dijital ürün gelirleri yıl içerisinde %48 artış gösterdi.

Aralık ayında Finnvera (Finlandiya Eximbankı) garantisinde Citibank, JP Morgan ve Societe Generale arasında 189 Milyon USD tutarında kredi anlaşması imzalandı. Benzer bir anlaşmayı Turkcell de aralık ayında EKN (İsveç Eximbankı) sigortasında ING BANK N.V. ve AB Svensk Exportkredit arasında 90 Milyon USD tutarında kredi anlaşması imzalamıştı. Açıkçası bu iki anlamanın da Huawei ve diğer Çinli tedarikçilerin oluşturabileceği potansiyel politik risklere karşın bir niyet anlaşması olduğunu düşünüyorum.

Son olarak Türk Telekom’un uluslararası kalkınma projelerine olan katkısından söz etmek istiyorum. Daha önceki çeyreklerde de belirtildiği gibi Türk Telekom 2020 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine taraf olmuştu. Bu kapsamda Türk Telekom, İnsan Hakları, Çevre, Çalışma ve Yolsuzlukla Mücadele alanlarında 10 temel ilkeyi destekleme taahhüdünde bulundu. bu kapsamda yakında 2021 İlerleme Raporu yayınlanacak olması oldukça sevindirici bir gelişme. Aynı zamanda Türk Telekom çevresel, sosyal ve yönetimsel değerlendirme alanında faaliyet gösteren FTSE4GOOD endeksine de üye. Türk Telekom artarda 3 sene ESG puanını yükseltmeyi başardı. Bu alandaki gelişmeler belki ilgi çekici olmayabilir ancak öncelikle dünyamızın kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi açısından arından da şeffaflığa olan katkısı sebebiyle dünya çapındaki tüm şirketler için politik riskleri azaltıyor olması sebebiyle önem verilmesi gereken bir alan.

Finansal
-YS’20 Konsolide Gelir 28,289 Milyar TL (YS’19 23,657 Milyar TL)
-4Ç’20 Konsolide Gelir 7,65 Milyar TL (4Ç’19 6,28 Milyar TL)
-YS’20 Yıllık Bazda Konsolide Gelir Büyümesi %19.6 (YS’19 %15.8)(Halka arzdan bu yana en büyük büyüme)
-4Ç’20 Yıllık Bazda Konsolide Gelir Büyümesi %21.7 (4Ç’19 %16.4)
-YS’20 FAVÖK 13,237 Milyar TL (YS’19 11,170 Milyar TL)
-YS’20 FAVÖK Marjı %46.8 (YS’19 %47.2)
-4Ç’20 FAVÖK 3,546 Milyar TL (4Ç’19 2,828 Milyar TL)
-4Ç’20 FAVÖK Marjı %46.3 (4Ç’19 %45)
-YS’20 Faaliyet Kari 7,862 Milyar TL (YS’19 6,424 Milyar TL)
-4Ç’20 Faaliyet Karı 2,089 Milyar TL (4Ç’19 1,6 Milyar TL)
-YS’20 Vergi Öncesi Kar 3,802 Milyar TL (YS’19 2,735 Milyar TL)
-4Ç’20 Vergi Öncesi Kar 1,182 Milyar TL (4Ç’19 662 Milyon TL)

-YS’20 Net Kâr 3.178 Milyar TL (YS’19 2.407 Milyar TL)
-4Ç’20 Net Kâr 1.104 Milyar TL (4Ç’19 545 Milyon TL)
-YS’20 Yatırım Harcamaları 6.739 Milyar TL (YS’19 4.490 Milyar TL)
-4Ç’20 Yatırım Harcamaları 2.785 Milyar TL (4Ç’19 2.149 Milyar TL)
-YS’20 Konsolide Faaliyet Gideri 15.1 Milyar TL (YS’19 12.55 Milyar TL)
-YS’20 Konsolide Faaliyet Gideri Artışı %20.5 (YS’19 %4.1)
-4Ç’20 Konsolide Faaliyet Gideri 4.1 Milyar TL (4Ç’19 3.456 Milyar TL)
-4Ç’20 Konsolide Faaliyet Gideri Artışı %18.8 (4Ç’19 %9.1)
-YS’20 Konsolide Finansal Gider 4.060 Milyar TL (YS’19 3.689 Milyar TL)
-4Ç’20 Konsolide Finansal Gider 907 Milyon TL (4Ç’19 939 Milyon TL)
-4Ç’20 itibarıyla borçluluk oranı 1.15 (4Ç’19 1.41)
-4’20 itibarıyla net açık döviz pozisyonu 46 Milyon USD fazla olarak gerçekleşti. (4Ç’19 370 Milyon USD)
-YS’20 Kaldıraçsız Serbest Nakit Akışı 6.9 Milyar TL (YS’19 6.4 Milyar TL)
-4Ç’20 Kaldıraçsız Serbest Nakit Akışı 2.3 Milyar TL (4Ç’19 1.9 Milyar TL)
*Kaldıraçsız Serbest Nakit Akışı yatırımların sağladığı geliri göstermektedir.

Operasyonel
-4Ç’20 itibariyla toplam net abone sayısı 50.4 Milyon (4Ç’19 47.8 Milyon)
-YS’20 toplam net abone kazanımı 2.6 Milyon (YS’19 2.4 Milyon)
-4Ç’20 toplam net abone kazanımı 827 Bin (4Ç’19 249 Bin)
-4Ç’20 itibarıyla çoklu oyuncu oranı %62 (4Ç’19 %63)
-4Ç’20 itibarıyla toplam fiber uzunluğu 331 Bin Km (4Ç’19 304 Bin Km)
-4Ç’20 itibariyla fiber homepass 26.8 Milyon hane
(4Ç’19 21.9 Milyon hane)(Tüm zamanların rekoru artış 4.9 milyon hane)(4Ç’20’de 1.8 milyon hane artış)
-4Ç’20 itibariyla FTTC homepass 19.5 Milyon hane (4Ç’19 15.6 Milyon hane)
-4Ç’20 itibariyla FTTB/H homepass 7.4 Milyon hane (4Ç’19 6.3 Milyon hane)

-3Ç’20 itibarıyla sabit genişbant penetrasyonu %66 (4Ç’19 %58)(AB ortalaması %83)(Tüm zamanların rekoru)
-4Ç’20 itibariyla sabit genişbant abone sayısı 13.4 Milyon (4Ç’19 11.4 Milyon)
-YS’20 Sabit Genişbant net abone kazanımı 2 Milyon (YS’19 458 Bin)(Tüm zamanların rekoru)
-4Ç’20 Sabit Genişbant net abone kazanımı 639 Bin (4Ç’19 39 Bin)(Çeyreklik bazda halka arzdan bu yana en büyük artış)
-4Ç’20 itibarıyla fiber abone sayısı 6.2 Milyon (4Ç’19 4.216 Milyon)
-YS’20 net fiber abone kazanımı 2 Milyon (YS’19 583 Bin)(Tüm zamanların rekoru)
-4Ç’20 itibarıyla fiber abonelerin toplam genişbant aboneleri içerisindeki payı %50 (4Ç’19 %41)
-2Ç’20 itibarıyla 24Mbps ve üzeri kullanan abone oranı %40 (2Ç’19 %41)
-4Ç’20 itibarıyla Sabit Genişbant ARPU 59.4 TL (4Ç’19 52 TL)
-4Ç’20 itibarıyla fiberle bağlı baz istasyonu oranı %45 (4Ç’19 %45)
-3Ç’20 itibarıyla LTE nüfus kapsama alanı %94 (4Ç’19 %92)
-3Ç’20 itibariyle 3G nüfus kapsama alanı %97 (4Ç’19 %97)
-4Ç’20 itibarıyla mobil abone sayısı 23.2 Milyon (4Ç’19 22.9 Milyon)
-YS’20 mobil net abone kazanımı 240 Bin (4Ç’19 1.4 Milyon)
-4Ç’20 mobil net abone kazanımı 98 Bin (4Ç’19 186 Bin)
-4Ç’20 itibarıyla mobil ARPU 36.9 TL (4Ç’19 33.4 TL)
-4Ç’20 itibarıyla LTE abone oranı %61 (4Ç’19 %55)
-1Ç’20 itibarıyla LTE uyumlu akıllı telefon penetrasyonu %91 (4Ç’19 %82)
-1Ç’20 itibarıyla akıllı telefon penetrasyonu %80 (4Ç’19 %86)
-4Ç’20 LTE abonelerinin ortalama aylık data tüketimi 9GB (4Ç’19 8.6GB)
-4Ç’20 itibarıyla Tivibu EV abone sayısı 1.539 Milyon (4Ç’19 1.605 Milyon)
-YS’20 Tivibu EV net abone kazanımı -65 Bin (YS’19 -55 Bin)
-4Ç’20 Tivibu EV net abone kazanımı 18 Bin (4Ç’19 -36 Bin)
-3Ç’20 itibarıyla Tivibu EV pazar Payı %22 (4Ç’19 %24)
-3Ç`20 itibarıyla Ödemeli EV TV penetrasyonu %29 (4Ç’19 %29) (AB ortalaması %84)
-4Ç’20 itibarıyla Tivibu ARPU 20.8 TL (4Ç’18 TL)
-4Ç’20 itibarıyla PSTN+Yalın abone sayısı 16.3 Milyon (4Ç’19 14.6 Milyon)(3Ç’10’dan beri en yüksek seviye)
-YS’20 Sabit Ses net abone kazanımı 631 Bin (YS’19 96 Bin)(Halka arzdan bu yana en yüksek artış)
-4Ç’20 Sabit Ses net abone kazanımı 138 Bin (4Ç’19 24 Bin)
-4Ç’20 itibarıyla PSTN ARPU 21.6 TL (4Ç’19 22.2 TL)

Dijital
-Dijital Ürün Gelirleri %48 artış gösterdi.
-Online kanallar üzerinden elde edilen satış geliri 2020 yılında %50 artış gösterdi.
-Online kanallar üzerinden tahsilat 2020 yılında %71 artış gösterdi.
-Dijital kanallar üzerinden tahsilat 2020 yılında oranı %77’ye yükseldi.
-Sebit vCloud 800 özel eğitim kurumunda 100 bin idareci, öğretmen ve öğrenci sayısına erişti.

Stratejik
-İstanbul Havalimanı’nda 5G yayını verilebilmesi için çalışmalar devam ediyor.
-İştiraklerin grup dışı gelirleri 2020 yılında %56 artış gösterdi.
-İştiraklerin elde ettiği grup dışı gelirlerin konsolide gelir içerisindeki payı 2019 seviyesi olan %6’dan %8’e yükseldi.
-2020 yılı konsolide gelir büyümesinin %18’i iştiraklerin grup dışı gelirlerindeki artıştan kaynaklandı.
-Argela vRAN ürünü için Juniper Networks ile satış ve işbirliği anlaşması imzaladı. Böylece vRAN, Juniper’ın tedarik ve satış ağından faydanalacak.
-Netsia, Juniper ile imzalanan anlamadan 4Ç’20’de 5 milyon USD gelir elde etti.

-2020 yılı içerisinde Türk Telekom International hizmet sunduğu içerik sağlayıcılara, Microsoft, Google, Facebook, Cloudflare, Limelight’ı da ekledi.
-TT Ventures 2020 yılı içerisnde Virasoft’a yatırım yaparak 4.yatırımını da gerçekleştirdi.
-Türk Telekom 2020 yılın içerisinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olarak İnsan Hakları, Çevre, Yolsuzlukla Mücadele ve Çalışma alanlarında 10 temel ilkeyi destekleme taahhüdünde bulundu. Söz konusu alanda faaliyetlerle alakalı olarak 2021’den itibaren ilerleme raporları yayınlanacak.
-Türk Telekom ESG skorunu 3 yıl üst üste arttırmayı başardı.
-Türk Telekom değerinde yurt içindeki nitelikli yatırımcılara 150 Milyon TL tahvil ihracı gerçekleştirdi.
-189 Milyon USD tutarında, Finnvera (Finlandiya Eximbank’ı) sigortasında, Citibank, Jp Morgan ve Societe Generale arasında uzun vadeli kredi anlaşması imzalandı.

Yazan: Ömer Demirtaş
İletişim: [email protected]

(Bu yazı 9 Şubat 2021 tarihinde yazılmıştır.)

Not: Bu içerik musasavas.com.tr ziyaretçileri tarafından hazırlanmıştır. İçerik ve içerikte yer alan ifadeler Musa Savaş’ın görüşlerini yansıtmaz, içerikte yer alan ifadelerden Musa Savaş sorumlu tutulamaz. İçerikte yer alan veriler Türk Telekom ve diğer ilgili kuruluşların kendi yayınlarından elde edilmiştir, kesinlik taşımamaktadır.

Bir Cevap Yazın

EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish
%d blogcu bunu beğendi: