E-posta veya MSN hack’lemenin cezaları

17 Ocak 2011 0 Yazar: Musa Savaş

Öncelikle belirtelim. Ben hukukçu değilim. İktisatçıyım. Gördüğümüz hukuk derslerinden dolayı hukuki terimlere yabancı değilim. Hukukçu olan ve bu yazımı okuyanlardan ricam yanlışlarım varsa bana bildirmeleri.

E-posta veya MSN hack’leyenler şimdi sayacağım cezalarla karşı karşıya gelirlerse şaşırmasınlar. Sözüm tabii ki hacker’lığa öykünenlere. Yoksa hacker’lığı profesyonel olarak yapanlara diyecek bir sözüm yok.

Aşağıda sıralamaya çalıştığım kanun hükümlerinden bazıları kamu davası bazıları ise takibi şikâyete bağlı suç niteliğindedir.

MSN veya e-posta hack’leme işlemlerine yeni başlayan arkadaşların neden bu işi yaptıklarını sorduğumuzda öncelikle verdikleri cevaplardan çıkan sonuç şu: Hack’ledikleri kişide sıkıntı meydana getirmek ve o kişiyi rahatsız etmek. Bundan tarif edemedikleri bir haz aldıklarını da gizlemiyorlar. Mahkemede bu cevabı verdiklerinde TCK 123. maddesi dikkate alınırsa üç aydan bir yıla kadar hapis cezası alırlar. Fakat bu maddeden önce TCK 243. madde dikkate alınacak ve öncelikle iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır. Hack’leme işlemi sonunda hack’lenen kişinin bilgilerinde bir değişiklik veya eksiklik meydana gelmişse ceza iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına dönüşür ve para cezası imkânı ortadan kalkar (m.243/III). Buradan alınan cezaya başta saydığımız 123. maddeden alınan cezada ilave edilir.

Hack’leme işi, hack’lenen kişiyi belli bir davranışa zorlama veya şantaj amacıyla yapılmışsa bu sefer TCK 107. madde de devreye giriyor ve önceki cezaların üstüne bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası da ekleniyor.

Şayet hack’lenen kişi kamu kurumunda çalışıyor ve bu hesabını kurum gereği kullanıyorsa TCK 113. maddenin getirdiği bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası da öncekilere ilave diliyor. Kamu kurumu değilde özel sektörde çalışıyorsa TCK 117. madde devreye girip altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ekleniyor.

Hack’leme işlemi ile o kişinin haberleşmesini engellediğiniz için TCK 124. maddeye göre altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını da ilave olarak alıyorsunuz. Bunlara bir de haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiğiniz için TCK 132. maddeye göre altı aydan iki yıla kadarlık hapis veya adli para cezası da ekleniyor.

Ayrıca kişilere ait bu hesaplar hukuken onların mal varlıkları içerisinde kabul edildiğinden, mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında TCK 142. madde ve devamında düzenlenen hırsızlık suçu kapsamında ele alınarak 142/I fıkrasının e bendi gereğince üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası alırlar. Tabii ki önceki cezalara ek olarak.

Diğer taraftan kişilerin internet bankacılığı hizmetleri dolayısıyla kullandığı bilgileri ele geçirenler bu bilgileri kullanmasalar dahi TCK 245. madde gereğince önceki cezalar ek olarak üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Ben toplayamadım. Siz toplayabildiniz mi? Suçun yapılış şekline göre TCK’da bir bu kadar daha madde var. Hacker’lığa öykünen arkadaşlar. Bir kez daha düşünün!

(Bu yazının bir kısmı 30 Mart 2008 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)