Siber Suçlar Sözleşmesi

25 Haziran 2014 0 Yazar: Musa Savaş

AB tarafından 2001’de imzalanan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi” TBMM tarafından onaylandı. Söz konusu sözleşmeyi Türkiye adına 10 Kasım 2010 tarihinde Strazburg’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzalamış fakat bazı konularda çekincelerimiz olduğu için bugüne kadar TBMM tarafından onaylanmamıştı.

Siber Suçlar Sözleşmesi Nedir?

Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi, bilgisayar ve internet suçlarını kapsayan ilk uluslararası sözleşmedir. Sözleşmenin amacı, ulusal kanunların arasında ortak nokta sağlayarak, araştırma tekniklerini geliştirerek ve ülkeler arası işbirliğini arttırarak siber suçlara karşı ortak mücadeleyi sağlamaktır. Avrupa Konseyi tarafından Strazburg’da tasarlanmıştır ve Avrupa Konseyi izleyicisi statüsündeki Kanada, Japonya, Çin gibi ülkelerin de aktif katılımı sağlanmıştır.

Sözleşme ve açıklayıcı raporu Avrupa Konseyi bakanları tarafından 109. oturumda 8 Kasım 2001 tarihinde kabul edilmiştir. 23 Kasım 2001 tarihinde imzaya açılıp 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlülüğe girmiştir. 2 Eylül 2006 tarihi itibariyle 15 ülke imzalayıp sözleşmeyi kabul etmiş ve tasdik etmiştir. 28 ülke ise imzalamış fakat henüz tasdik etmemiştir.

Siber Suçlar Sözleşmesi ile başka bir ülkeden işlenen ama ülkemizi ilgilendiren suçlar konusunda, ilgili mercilerin işbirliği kolaylaşıyor, yasal zemine kavuşmuş oluyor. Twitter ya da Facebook gibi yabancı ülkelerde bulunan sosyal ağlar üzerinde işlenen suçlarla ilgili olarak IP talepleri de bu kapsama giriyor. Ancak onaylamada belirtlilen “bazı çekinceler” kapsamına giren “kişisel verilerin korunması” düzenlemelerinin olmaması, diğer ülkeler tarafından bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

Neler kolaylaşacak?

Bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında, yasal mercilerin birbirleri ile işbirliği, mesela IP numarasının verilmesi kolaylaşıyor. Biliyorsunuz, son yerel seçim öncesi dönemde, internet ortamında amiyane tabirle uçuşan ses kayıtlarını internete koyan hesaplara ait IP numaraları ülkemizin ilgili kurumları tarafından yurt dışından istenmiş ancak alınamamıştı. Bu sözleşme ile bu ve benzer konuların kolaylaşması bekleniyor. Fakat çekinceler yüzünden tam anlamıyla işlerlik kazanması biraz daha zaman alacak gibi görünüyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan onayla ilgili ifade şu şekilde:
“2 Mayıs 2014 CUMA Resmi Gazete Sayı : 28988
SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6533 Kabul Tarihi: 22/4/2014
MADDE 1 – (1) Hükümetimiz adına 10 Kasım 2010 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi”nin çekinceler ve beyanlar ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

Bu sözleşmenin tam işlerlik kazandığında, nasıl işleyeceğini, neler getirip, neler götüreceğini, eksiksiz işlemesi durumunda internet kullanıcılarına nasıl yansıyacağını hep beraber göreceğiz.

(Bu yazının bir kısmı 11 Mayıs 2014 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)