Veri merkezlerinin önlenemeyecek yükselişi

28 Ekim 2013 0 Yazar: Musa Savaş

Bilişim sektörüne aşina herkes veri merkezlerinin işlevini ve önemini tatışmaz bile. Bilmeyenlere ise söyleyecek sözümüz yok. Beni Turkcell Superonline’ın Ankara’daki veri merkezini görmeye davet ettiklerinde nezaketen kabul ettim. Fakat ne yalan söyleyeyim sıradan bir veri merkezi göreceğimi düşündüm.

Gördüğüm yatırım ve alt yapı karşısında çok şaşırdım. Diğer taraftan ise ülkemiz adına gurur duydum. Türk mühendisleri tarafından tasarlanmış kabinetler ve veri merkezi iç tasarımı tek kelimeyle gurur vericiydi.

Veri merkezlerinin işlevi ve öneminden KOBİ’ler özelinde biraz bahsedeyim. KOBİ’lerin teknoloji kullanımı Türkiye’de istenen düzeyde değil, maliyet avantajının yanı sıra birçok faydayla birlikte gelen bulut bilişim ve veri merkezleri, KOBİ’ler için bir teknoloji devrimi fırsatı niteliğinde.

KOBİ’ler için verimlilik, hız, güven, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan, bulut servislerinin sunulduğu veri merkezleri, artan ihtiyaçla her geçen gün daha da önem kazanıyor. Türkiye, 2011’de veri merkezi enerji ihtiyacı bakımından en fazla artışı gösteren ülke oldu. Geçtiğimiz yıl da dünyada artış anlamında ilk 10’da idi. Bu artan ihtiyaca paralel olarak da Türkiye’de veri merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Ülkemizde çok fazla olmasada onlarca şirket veri merkei kuruyor ve işletiyor. Turkcell Grubu’da bunlardan biri ve bu yatırımlarını Turkcell Superonline üzerinden yapıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara’da bu amaçla kurulmuş veri merkezleri bulunan Turkcell Grubu, son olarak Ankara’da Söğüzözü’nde açtığı Olağanüstü Durum Merkezi ile toplamda 7 lokasyonda, 7000 metrekare alanda küçük ve orta ölçekli şirketlere verileri için ikinci bir adres oluyor.

Yeni açılan Ankara lokasyonları ve veri merkezleri ve ilgili bilgi veren Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, yeni nesil veri merkezlerini, değişen iş ihtiyaçlarına verimli, güvenilir ve hızlı bir şekilde cevap verecek şekilde tasarladıklarını belirterek, “Böylece hizmet verdiğimiz şirketlerin  pazara giriş hızları, mali verimlilikleri ve pazardaki rekabet güçleri artıyor” dedi.

Veri merkezi hizmetlerinin temelini oluşturan bulut servisinin olmazsa olmazının genişbant alt yapısı olduğunu vurgulayan Erkan, “Veri merkezinde farklılaşmamızı sağlayan en büyük  etken, Turkcell Grup olarak yaptığımız yatırımlardır. Turkcell Superonline ile Türkiye’nin 81 iline yayılmış 31.000 km fiber internet ağımız, grup olarak sürekli güçlendirdiğimiz 3G mobil şebekemizle, toplam 7 lokasyonda büyüklüğü 7.000 metrekareye ulaşan veri merkezlerimiz bulunuyor. Bugün bilgiye erişimde hız, süreklilik ve güvenilirlik en kritik konular. Bir veri merkezinin, bu üç koşulu mükemmel şekilde karşılayacak altyapıya sahip olması çok önemli. Bu merkezlerimizle KOBİ’lerimizin hayatında çok büyük bir boşluğu doldurduğumuza inanıyoruz. Bugüne kadar yetişmiş bilgi işlem kaynağı istihdam etmekte zorlanan, yüksek yatırım maliyetleri yüzünden bilgi teknolojileri yatırımlarını geciktirmek zorunda kalmış tüm işletmelerimize artık bu ihtiyaçları için Turkcell Bulut Servisleri ile bir fırsat bütünü sunuyoruz” dedi.

ICANN’in de ülkemize ana merkez açtığını düşünürsek veri merkezlerinin nasıl kaçınılmaz yatırımlar olduğunu daha iyi görürüz. Dünya ekonomik sisteminde artık enerji yolları  popüler jargonla “out” olurken veri yolları “in” olmaya başladı. Gelecekte bu önemi daha da tartışılmaz olacak.

Beni sevindirense bu konuda ülkemizinde dünyaya bilgi transferi yapacak şirketlere sahip olması.

(Bu yazının bir kısmı 19 Mayıs 2013 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)