Yatırımların artması, ön açıcı düzenlemelere bağlı

19 Ağustos 2011 0 Yazar: Musa Savaş

Telekom sektörü için bu yıl hayli hareketli geçecek. Türk Telekom’un müşteri sadakati sağlamak için yaptığı flaş tarifeli kampanyalar ortalığı karıştırdı. Bu yıl içinde şehir içi ses trafiğinin alternatif telekom operatörlerine açılacağı beklentisi tavan yapmış durumda…

ECTA (Europen Competitive Telecommunications Association Avrupa Rekabetçi Telekomünikasyon Kuruluşu), her yıl elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemelerin etkinliğinin ülkeler bazında karşılaştırıldığı “Düzenleyici Kurum Karnesi” (Regulatory Scorecard) adlı bir rapor yayınlıyor. 2008 verileri temel alınarak hazırlanan karnede, diğer yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye de yer alıyor…

Raporda, telekomünikasyon sektörüne yapılan yatırımların yüksekliğinin bu alandaki düzenlemelerin etkinliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Düzenlemelerin ve düzenleyici otoritelerin etkinliğinin iyi olduğu ülkelerde yatırım seviyelerinin daha yüksek olduğu görülüyor. Örneğin, düzenlemelerin etkinliği konusunda sıralamalarda en üstte yer alan İngiltere’de, alt sıralarda yer alan Polonya’ya göre beş kat daha fazla yatırım yapıldığı görülüyor. Bu durum bize, Türkiye’deki yatırımların artması için düzenlemelerinin daha etkin ve rekabeti destekleyici olması gerektiği konusunda yol gösteriyor.

Yapılan çalışmalardan elde edilen genel değerlendirme sonuçlarına göre İngiltere, Hollanda, Norveç, Danimarka ve Fransa; kurumsal düzenlemeler, ulusal düzenleyici otoritelerin etkinliği, erişim, fiyat, rekabetçi pazar paylaşımı ve perakende ücretler konusunda en iyi performans gösteren ülkeler olarak ortaya çıkıyor. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Türkiye ise aynı listenin son sıralarında yer alıyor.

Çalışmada ulusal düzenleyici kuruluşların kurumsal yapısı, etkinliği ve kurumsal çerçeve ile sektördeki düzenlemelerin etkinliğinin birbiriyle doğrudan bağlantılı olduğu da vurgulanıyor. Düzenleyici otoritelerin kurumsal yapısı ve etkinliği konusunda İngiltere, Danimarka ve Fransa en üst sıralarda; Almanya, Polonya ve Belçika ise sonlarda yer alıyor. Türkiye’ye ise sıralamanın ortalarında yer veriliyor. ECTA’nın çalışması, 2008 yılında Türkiye’nin, telekomünikasyon sektörü düzenlemelerinde diğer yıllara göre olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen, daha etkin olması gerektiğini vurguluyor…

ECTA’nın üyeleri arasında Türkiye’den TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği) de yer alıyor. TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, söz konusu raporu şöyle değerlendiriyor: “TELKODER olarak Türkiye’nin ilk kez yer aldığı bu değerlendirmeye ilişkin sonuçların başlangıç olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizdeki düzenleme ve uygulamaların etkinliğinin artırılması ve tam serbestleşmenin sağlanması gerekiyor.

Ülkemizi telekomünikasyon alanındaki yatırımlar, istihdam ve tüketicilere sağlanan faydalar açısından uluslararası değerlendirmelerde üst sıralara taşımak için daha fazla çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyoruz. TELKODER olarak bu konunun takipçisiyiz.” Yorum yapmaya gerek var mı? Biz de konuyu takip etmeyi sürdüreceğiz.

(Bu yazının bir kısmı 22 Şubat 2009 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)