Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Platformu

Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Platformu

4 Ekim 2018 0 Yazar: Musa Savaş

Hızla büyüyen küresel toplumumuzda bilgi teknolojileri ile iletişim teknolojilerinin içiçe geçerek geleceği şekillendirdiğine tanıklık ediyoruz. Hizmetlerini daha verimli hale getirmek, faaliyetlerini büyütmek ve maliyetlerini düşürmek isteyen tüm hükümetler ve işletmeler bilişimin dönüştürücü gücünden faydalanıyor.

Dünyaya paralel şekilde, Türkiye’de de her alanda dijital dönüşümün etkilerini görmek mümkün. İlk olarak finans, bankacılık ve medya sektörlerini etkisi altına alan dijitalleşme süreci, şimdi de sağlık, eğitim, uydu iletişimi gibi sektörlerin dönüşümüne öncülük ediyor. Bu sektörler, stratejilerini dijitalleşmenin sağlayacağı düşük maliyetli ve verimli hizmet sunma avantajı üzerine kurarken, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bu ihtiyaca dönük olarak geliştirdiği ürün ve hizmetlerle sürece etkin cevaplar üretmeye çalışıyor.

Bu durum Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün de hızla büyümesine etki ediyor. TÜBİSAD’ın raporuna göre, sektör 2014 yılında yüzde 12,1’lik büyüme ile 69,4 milyar TL’lik hacme erişmiş durumda. Sektörün, toplam ihracat rakamı 1,34 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın yarısından fazlası ise yazılımdan geliyor. 2015 sonunda bu rakamların daha da artacağı öngörülüyor.

Diğer yandan, Türkiye’nin, devlet tarafından desteklenen yatırım dostu bir çevre olması sebebiyle bilişim ve iletişim teknolojileri sektörü açısından bölgesel bir merkez olma potansiyeli oldukça yüksek. İnovasyon ve Ar-Ge konularının iş dünyası açısından artan önemi ile birlikte, Türkiye’deki yazılım, donanım, BT ve iletişim hizmetlerine yapılan yatırımların önümüzdeki yıllarda da artması bekleniyor.

İşte bu noktada binlerce insanı bir araya getiren yeni nesil fuarlar ön plana çıkıyor. Çünkü yeni nesil fuarlarda stand açıp ürün sergilemek işin sadece vitrini. Arka plandaki çeşitli etkinlikler işbirliklerinin temelini oluşturuyor. Bilişim sektörünün dünyadaki en eski fuarlarından olan CeBIT’in Türkiye ayağıda bu yeni nesil fuarların en iyi örneklerinden.

CeBIT Bilişim Eurasia, yukarıda bahsettiğimiz süreçle uyumlu olarak hem dönüşüyor hem de dönüştürüyor diyebiliriz. Dönüşüyor; çünkü hem iş dünyası hem de kamuda yaşanan dijital dönüşümü doğru okuyarak, bu sürece cevap veren inovasyonlara ev sahipliği yapan yüzde yüz iş dünyasına dönük bir dijital dönüşüm platformu olma yönünde bir konsept yeniliğine gitti ve “Gelecek Bilişimle Gelecek” mottosu etrafında bu yapıyı her yıl daha fazla güçlendirme yönünde adımlar atıyor. Aynı zamanda dönüştürüyor; çünkü eğitimden sağlığa, uydu iletişiminden bankacılığa odaklandığı özel konularla, birçok sektördeki e-dönüşüme rehberlik ediyor.

Yüzde yüz iş dünyası konsepti ile şirketler, sektörler ve kamu için dijitalleşme çözümlerine, zorluklarına ve fırsatlarına odaklanan CeBIT Bilişim Eurasia organizatörü Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer: “CeBIT gibi herkes tarafından iyi bilinen bir markada, konsept yeniliğine gitmenin zorlukları tabii ki oldu. Türkiye’de teknoloji denilince akla ilk gelen etkinliktir CeBIT. İnsanların, en yeni teknolojik ürünleri görmek için gittiği son kullanıcıya dönük bir fuar oldu yıllarca. Çünkü o yıllarda teknoloji dendiğinde ağırlıklı olarak bitmiş üründen söz ediliyordu. Bugün ise teknoloji dediğimizde en temelde yazılımlardan söz ediyoruz. Dijital dönüşümün en temelinde Ar-GE ve inovasyon duruyor. Yıllarca teknolojik gelişmelere öncülük etmiş bir platform olarak CeBIT sektördeki bu değişimi gözardı edemezdi.

Sektörün lider fuarı olarak, pazarın eğilimlerine ve taleplerine kulak vererek sunduğu hizmeti geliştirmek, buna uygun olarak konseptini yenilemek, CeBIT in katılımcı ve ziyaretçilerine karşı duyduğu sorumluluğun ve sektör bileşenleri ile kurduğu güçlü iletişimin bir sonucudur. Biz bu sorumlulukla hareket ettik ve 2014 yılı itibariyle CeBIT Hannover’e paralel şekilde yüzde 100 B2B konseptine geçiş yaptık. Böylelikle, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmayı amaçladık. Katılımcılardan, destekleyen kurumlardan, ziyaretçilerden gelen olumlu geribildirimler ise doğru bir karar verdiğimizi kanıtlamış oldu. 2016 yılında bu yeniliğin etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedilecek. Hem sergilenen ürünler hem de konferanslar aracılığı ile yeni-nesil teknolojiler CeBIT Bilişim Eurasia çatısı altında somutlanacak.”

2016’da ziyaretçiler CeBIT Bilişim Eurasia çatısı altında Business Solutions&Future Technologies ve Goverment Solutions olmak üzere iki ayrı kategoride sergilenmiş ürünlere ulaşabilecekler. Bu kategoriler altında firmalar, ERP&CRM, finans ve bankacılık, eğitim, sağlık, uydu iletişimi, akıllı yaşam konseptleri, akıllı şehir çözümleri, e-devlet, kamu altyapısı gibi çeşitli başlıklarda inovasyonlarını sergileyecekler. Telekomunikasyondan finansa, eğitimden sağlığa, enerjiden inşaata çeşitli sektörler, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda işlerine katma değer sağlayacak çözümlere bu çatı altında ulaşabilecek. Diğer yandan, fuarla eşzamanlı düzenlenecek CeBIT Global Conferences etkinliği kapsamında, birçok önemli konuşmacının katılımı ile dijital dünyanın trendlerine odaklanılacak.

Hem İstanbul’un, Avrupa, Ortadoğu Afrika, CIS Ülkeleri and Rusya arasında köprü oluşturan coğrafi konumu hem de CeBIT Bilisim Eurasia kapsamında hedef ülke-sektör bazlı gerçekleşen ziyaretçi çalışmaları sonucunda fuar; çeşitli ülkelerden satın almacıları aynı çatı altında buluşturan yüzde 100 iş odaklı bir ticari etkinlik işlevi görüyor. CeBIT Bilişim Eurasia 2016, en son teknoloji ve yeniliklerin yanısıra ticari faaliyetlerini belirlemek için Türkiye’den

(Bu yazının bir kısmı 29 Kasım 2015 tarihli Para dergisinde yayınlanmıştır.)